Nyremedicinsk Afdeling modtager Patienternes Pris 2015

Nyremedicinsk Afdeling får Patienternes Pris 2015. Foto: Aalborg Universitetshospital

Et enigt indstillingsudvalg i Region Nordjylland har valgt Nyremedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital som modtager af Patienternes Pris 2015.

Indstillingsudvalget havde fået sin sag for, da de skulle udvælge årets modtager af Patienternes Pris. Rekordhøje 321 indstillinger med rosende tilkendegivelser fra patienterne skulle de igennem, før valget faldt på Nyremedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

 

- Det har været svært at vælge mellem de mange gode indstillinger. Alligevel var vi enige om at pege Nyremedicinsk Afdeling som årets prismodtager. Patienterne fremhæver blandt andet fællesskab, tryghed, teamwork, et højt serviceniveau, fornemt samarbejde på de enkelte afsnit, man bliver mødt som menneske, intet er overladt til tilfældighederne, gode patientforløb og at der bliver lyttet til patienten, forklarer Anni Olesen, næstformand for Patientinddragelsesudvalget i Region Nordjylland.

 

Christian Bjerring Christensen var en af de patienter, der indstillede Nyremedicinsk Afdeling til prisen. Og han har stor erfaring med afdelingen, da han i ca. 10 år er kommet på afdelingen, efter han som teenager fik konstatereret den sjældne sygdom Wegeners Granulomatose.

 

- Efter flere måneders uvished fandt de ud af, hvad jeg fejlede, og jeg kan takke dem for, at jeg har det så godt i dag. Alle andre steder var jeg blevet kaldt "patienten", men på Nyremedicinsk Afdeling blev jeg kaldt Christian. Den måde personalet ser os på er ikke bare som Patient 1, 2 og 3, men som Christian, Lotte og Lone. De helbreder lige så meget på det mentale plan som på det fysiske plan, fortæller 26-årige Christian Bjerring Christensen.

 

I dag er den unge efterskolelærer til kontroller på afdelingen 2-3 gange om året, og her bliver der hele tiden vurderet på, om operation, medicinregulering eller andre nye behandlinger kan hjælpe ham til et bedre liv med den kroniske sygdom. Og selv om han nu bor i Tirstrup i Region Midtjylland, så har han valgt fortsat at være tilknyttet Nyremedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

 

- Det er et spørgsmål om tryghed. Jeg kender dem, og de kender mig, og så er personalet virkelig dygtige og behandler mig godt. Samtidig har jeg fået en tilknytning til stedet og personalet, så nogle gange er det som at besøge en gammel ven. De giver sig lige tid til at spørge til mig og mit liv, siger Christian Bjerring Christensen.

 

På Nyremedicinsk Afdeling er der glæde over patienternes indstillinger og indstillingsudvalgets beslutning.

 

- Det er et stort skulderklap til både læger og plejepersonale, at vi har fået prisen. På trods af at vi er en travl medicinsk afdeling, så formår de ansatte alligevel at sætte patienterne i centrum og yde en rigtig god behandling og pleje i dagligdagen, siger Niels Henrik Buus, ledende overlæge på Nyremedicinsk Afdeling.

 

Tre øvrige indstillede var med i opløbet om at få prisen:

- Hæmatologisk Afdeling,

- Onkologisk Afdeling

- Urologisk Afdeling

alle Aalborg Universitetshospital.

 

Blandt de i alt 321 indstillinger var der desuden mange positive tilkendegivelser til de små sygehuse, men der er indstillinger til alle sygehuse og Psykiatrien. Indstillingsudvalget vil gerne fremhæve Fertilitetsklinikken og Håndkirurgisk afsnit i Dronninglund og Øjenklinikken i Thisted, og de har noteret sig, at udenlandske læger får en del roser med på vejen.

 

Nyremedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital får overrakt prisen tirsdag 24. november kl. 14-15.30. Her vil afdelingens ansatte og patienter, samt de patienter, der har indstillet afdelingen, være til stede.

Formand for Patientinddragelsesudvalget Jens Ibsen og regionsrådsformand Ulla Astman overrækker Patienternes Pris 2015. Prismodtageren får overrakt et maleri af en anerkendt kunstner samt 25.000 kroner.

 

Patientinddragelsesudvalget uddeler Patienternes Pris, der første gang blev uddelt i 2010. Tidligere prismodtagere er:

2010 - Skagen Gigt- og Rygcenter

2011 - Tværfagligt Smertecenter, Aalborg Universitetshospital

2012 - Børneafdeling 303b, Aalborg Universitetshospital

2013 - Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

2014 - Mammakirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

 

Patientinddragelsesudvalget er brugernes mulighed for medindflydelse og for at medvirke til at gøre sundhedsvæsenet i Region Nordjylland bedre.

Regionsrådet er repræsenteret i indstillingsudvalget med to politikere.

Kriterierne for udvælgelse af prismodtager er: Patienten i fokus, kvaliteten i indstillingerne, fx gode oplevelser, sammenhæng i forløbet, tværfaglighed, værner om patientens identitet/integritet, nærværende personale, god dialog (aktiv lytning og empati). Antallet af indstillinger er ikke afgørende.

Flere nyheder fra TV2 Nord