Overtager naturgaslager i Nordjylland

I morgen - 1. maj 2007 - overtager Energinet.dk naturgaslageret i Lille Torup fra DONG Energy. Købsprisen er 2 mia. kr., og lageret har en kapacitet, der svarer til 10% af det årlige naturgasforbrug i Danmark.

- Med overtagelsen af gaslageret er vi med til at opfylde det politiske ønske fra Folketinget om, at gaslagrene i Danmark skal forblive i offentligt eje, siger adm. direktør Peder Ø. Andreasen.

- Vores tildeling af lagerkapacitet til kunderne foregår åbent og transparent, hvor alle kunder får lige adgang til at bestille kapacitet.

<b>To lagre i Danmark</b>
Der findes to underjordiske naturgaslagre i Danmark. Det ene ligger i Lille Torup mellem Viborg og Aars og er fra i morgen ejet af Energinet.dk.
Det andet ligger i Stenlille på Sjælland og ejes af DONG Energy.

<b>Driften</b>
De to lagre er nogenlunde lige store og indgår som en integreret del af Energinet.dk&#39;s drift af naturgasnettet, hvor lagrene bruges til fysisk at balancere transmissionssystemet (trykket i rørene) og til at udjævne forskellen over året mellem produktionen fra Nordsøen og forbruget i Danmark.

Desuden anvender Energinet.dk lagrene til at sikre forsyningen i nødsituationer.

<b>Forsyningssikkerhed</b>
Energinet.dk har på statens vegne ansvaret for forsyningssikkerheden af el og naturgas i Danmark, og gaslageret er et redskab til at løse denne opgave.

<b>Pris: 2 milliarder kroner</b>
Energinet.dk har købt gaslageret i Lille Torup af DONG Energy for 2 mia. kr. plus en eventuel yderligere betaling baseret på værdien af aktiviteterne efter år 2030.
Med gaslageret følger 15 medarbejdere, som overgår til Energinet.dk ifølge lov om virksomhedsoverdragelse.

<b>Hvem er Energinet.dk</b>
Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer det overordnede el- og naturgasnet i Danmark.

De har ansvaret for at opretholde forsyningssikkerheden for el og gas, og for at konkurrencen på el- og gasmarkedet kan fungere.

De har desuden ansvaret for en politisk fastsat ramme på 130 mio. kr. årligt til forskning og udvikling.

<b>Omsætningen</b>
Omsætning er 8 mia. kr., og forbrugerne betaler til vores aktiviteter via tariffer på elregningen og indirekte via gasregningen.

Flere nyheder fra TV2 Nord