Nu forsvinder elmasterne: - En lykkelig dag for Vejlerne

Foto: Jonas Bach Sørensen, TV MIDTVEST

I samarbejde med TV MIDTVEST

Nu forsvinder elmasterne: - En lykkelig dag for Vejlerne

Det kæmpestore naturområde Vejlerne nord for Thisted er blevet meget mere sikkert for fuglene.

Det er en realitet efter, at Energinet mandag fjernede fire store højspændingsmaster fra området. Masterne har stået i Vejlerne i 50 år, og de to en halv kilometer ledninger, der var spændt ud mellem masterne, havde mange fugleliv på samvittigheden.

Nu er masterne og ledningerne væk - og i stedet er der gravet nye elledninger ned i jorden.

Læs også Mysterium: Kæmpe ål fundet ved TV2 Nord

- Det er virkelig en lykkelig dag for Vejlerne, siger den lokale biolog Poul Hald Mortensen.

Vejlerne er et af Danmarks vigtigste vådområder, og Poul Hald Mortensen fortæller, at vandfugle trækker i skumringen, dæmringen og også sommetider om natten, hvor de ikke kan se højspændingsledningerne.

Mange svaner dør

- Vi ved fra meget omfattende ringmærkningsanalyser, at omkring 20 procent af samtlige dødfundne knopsvaner og sangsvaner dør som følge af kollision med elledninger. Jeg har også selv for nogle år siden i fuldt dagslys set en flok grågæs komme flyvende og pludselig styrtede en af dem til jorden, fordi den havde ramt en af ledningerne, fortæller Poul Hald Mortensen.

Det krævede i øvrigt noget af en operation at få fjernet de store master. Det skete nemlig ved hjælp af en helikopter - både for at skåne naturen, men også på grund af de udfordrende forhold.

- Det foregår i en halv til en hel meter vand, og der kan vi ikke bare lægge jernplader ud og køre ud til masterne. Samtidig skal vi beskytte vegetationen. Det er siv og rør, og jo mere vi kører i det, jo mere bliver det ødelagt, fortæller Arne Brokholm, der er tilsynsførende ved Energinet.

Kort om Vejlerne

* Nordeuropas største fuglereservat på 5521 hektar.

* Flere end 300 fuglearter i registreret i området - heraf 130 ynglende.

* Det vigtigste danske levested for mindst 10 fuglearter.

* Området ejes af Aage V. Jensen Naturfond.

* Der er gode muligheder at studere det rige fugleliv fra tre fugletårne, fire fugleskjule og 15 udsigtspunkter rundt om i området.

Kilde: Aage V. Jensen Naturfond

Flere nyheder fra TV2 Nord