Patienter med tarmkræft tilbydes nu robotassisterede operationer

Foto: Pressefoto- aalborg Universitet

Aalborg Universitetshospital har taget en ny operationsrobot i brug. Det er patienter med kræft i endetarmen og dele af tyktarmen, der får gavn af den mere præcise operationsteknik.

Operationsrobotten er den nyeste udgave af 'da Vinci´-robotten, som Aalborg Universitetshospital, som et af de første steder i landet, tog i brug i 2008. Til at begynde med vil der blive udført robotassisterede operationer 3 dage om ugen på egnede patienter med kræft i tyk- og endetarm.

- Vi regner med, at kunne operere 120 patienter i indeværende år med den form for kræft og har planer om at også patienter med andre kræftformer senere vil blive tilbudt operation med hjælp fra robotten, fortæller overlæge, robotansvarlig kirurg Frank Svendsen Jensen, Mave-tarmkirurgisk Afdeling.

Den nye operationsrobot er installeret på hospitalets store operationsgang på Aalborg UH, Syd, hvor langt de fleste operationer på Aalborg UH foregår.

- Vi håber at kunne høste fordelene ved robotkirurgi i form af skånsomme og mere præcise indgreb. De meget fine instrumenter med fleksibilitet som i et håndled og den tredimensionale billeddannelse og forstørrelse danner grundlaget for dette. Den avancerede teknik medfører mindre blodtab og mindre vævsskade. Det giver et lettere og kortere hospitalsophold. Og et efterforløb med færre eftervirkninger og senfølger, siger Frank Svendsen Jensen.

Den nye operationsrobot er en del af Aalborg Universitetshospitals robotkirurgiske center. Her samarbejder man på tværs af specialer på at styrke patientbehandling, forskning og uddannelse i forbindelse med robotkirurgi.

 

Fakta om robotten:

  • Den nye 'da Vinci'-robot har kostet ca. 15 mio. kr.
  • Hovedparten af beløbet er doneret af Det Obelske Familiefond, resten er finansieret af hospitalet.

 

Flere nyheder fra TV2 Nord