Penge til specialklassebørn i Brønderslev

Brønderslev Kommune modtager 3,2 millioner kroner af Socialministeriet til et projekt, der skal sikre, at specialklassebørn kan få et aktivt fritidsliv.

Brønderslev Kommune modtager knap 3,2 mio. kr. i støtte af Socialministeriet til at ansætte specialguider, der skal fungere som støttepersoner for en mindre grupper af børn i specialklasser, og som vil være til stede, når børnene deltager i fritidsaktiviteter.

Projektet skal sikre, at 6-18-årige børn i specialklasser får den nødvendige støtte til at deltage i et fritidsliv, som på længere sigt vil kunne være med til at bryde en negativ social arv og give børnene bedre sociale kompetencer, så de eventuelt kan undervises i normalklasser.

Socialminister Benedikte Kiær siger:
- Et aktivt fritidsliv spiller en stor forebyggende rolle ikke bare på sundhedsområdet, men også på socialområdet. Derfor er jeg rigtig glad for, at Brønderslev Kommune nu får muligheden for at tilbyde udsatte børn og unge at dyrke fritidsaktiviteter.

Undersøgelser viser, at mange udsatte børn og unge mellem 6-18 år generelt ikke deltager i fritidsaktiviteter, fordi der i familierne ikke er tradition for det eller ressourcer til det.