Planlovsændring skal give liv og vækst

00:33

1 af 2

En ny plan skal skabe bedre muligheder for vækst og udvikling i landdistrikterne.

Det er miljøminister Ida Auken og by, bolig og landdistriktsminister Carsten Hansen, der fremlægger planen, som skal give vækst og liv.

- Vi vil åbne op for, at alle kommuner kan komme deres udsatte landdistrikter til hjælp, skabe muligheder og vækst. Derfor rydder vi op i den tidligere regerings bureaukratiske særregler og sætter fællessakbet og de fælles værdier i centrum med en forenkling af planloven, siger miljøminister Ida Auken.

Forenklingen går ud på, at kommunerne får lov til at give tillladelse til mere erhverv og bebyggelse på en række områder, hvor der i dag er mange regler som kan stå i vejen for udviklingen.

- Vores store udfordring er at skabe vækst i landdistrikterne. Derfor foreslår regeringen, at alle kommuner med vanskeligt stillede landdistrikter nu får mulighed for at give tilladelse til byggeri af helårsboliger i nærheden af mindre bysamfund på landet. Kommunerne vil også få mulighed for at udnytte alle overflødiggjorte bygninger til helårsboliger og erhverv. Selvfølgelig under forudsætning af, at der tages hensyn til naturen, miljøet og naboerne, siger by, bolig og landdistriksminister Carsten Hansen.

Kommunerne skal vurdere i hvert enkelt tilfælde, om der kan gives tilladelse.

Til gengæld bliver reglerne igen strammere, når det gælder bebyggelse i den såkaldte kystnærhedszone, der strækker sig fra kysten og 3000 meter ind i landet.

Preben Bang Henriksen (Venstre) nordjysk folketingsmedlem, ryster på hovedet af den del af forslaget.

- Vi havde ikke haft Svinkløv Badehotel og lignende steder, hvis den her plan altid havde eksisteret. Danskerne har 7000 kilometer kyst, og kommunerne kan hver især sagtens administrere eventuelle byggeplaner. Det eneste der kan ske ved det, er at der kommer flere arbejdspladser ud af det, og det kan ingen vel have noget imod, siger Preben Bang Henriksen.

Flere nyheder fra TV2 Nord