Politiet presset: Pensionister tilbage i tjeneste

07:05

Det nordjyske politikorps er nu så presset, at de er nødt til at genansætte pensionerede betjente. En stor del af Nordjyllands politistyrke er udstationeret til grænsekontrol og øget terrorberedskab i København, og derfor må den gamle politigarde, der oprindeligt var gået på pension, nu tilbage i tjeneste for at få det daglige politiarbejde til at hænge sammen.

Det nordjyske politikorps er nu så presset, at man er nødt til at genansætte pensionerede betjente.

En stor del af Nordjyllands politistyrke er udstationeret til grænsekontrol og øget terrorberedskab i København, og derfor må den gamle politigarde, der oprindeligt var gået på pension, nu tilbage i tjeneste for at få det daglige politiarbejde til at hænge sammen.  

- Det er selvfølgelig klart, at med de massive afgivelser, Nordjyllands Politi de har skulle afgive både til København og også senere hen til grænsen, så har vi selvfølgelig gjort os nogle tanker; kan vi gøre nogle tiltag, så vi stadig kan yde den service for borgerne her i Nordjylland, som vi gerne vil, siger Lars Jensen, der er politikommissær ved lokalpolitiet i Frederikshavn.

Hos lokalpolitiet i Frederikshavn har det i første omgang betydet, at to forhenværende betjente, der før nytårsskiftet valgte at gå på pension nu er tilbage i tjeneste som motorsagkyndige.

- Det lå lige til højrebenet, at vi måske kunne få dem ind igen, og at de så kunne hjælpe os i en periode, mens nogle af de lidt yngre kollegaer, som har overtaget deres job, de så kunne hjælpe andre steder hos politiet, siger Lars Jensen.

Presset på politiet betyder blandt andet også, at man nu overvejer, om andre end betjente kan betjene ATK-biler, der måler bilisternes hastighed. 

Bliver ansat som vikarer

Nordjyllands Politi er nu klar til at skrive kontrakter med et antal politiassistenter, der egentlig står over for at skulle gå på pension, men gerne vil fastholdes i et begrænset timetal på arbejdsmarkedet. De vil nu blive tilbudt at blive ansat som vikarer hos Nordjyllands Politi.

De nye vikaransættelser vil være med til at frigive ressourcer til såkaldte operative tjenester, da de pensionerede politifolk vil overtage en del administrative ting samt løse de lovpligtige opgaver, der er forbundet med paskontrol i Aalborg Lufthavn.

- Det er med til at frigøre andet personale til andre opgaver, der ud over er det praktisk, da de er fleksible i forhold til for eksempel at arbejde i weekenderne, hvor der typisk er pres på i forhold til paskontrollen i lufthavnen, siger Claus Hilborg, chefpolitiinspektør hos Nordjyllands Politi.

Han betegner den nye vikarordning som en win-win-situation for alle parter. 

Der er tale om folk, der har særlige kompetencer, der frem over bliver vikarer i politiet. De bliver dog ikke ansat med såkaldt politimyndighed, det vil sige, de bevarer ikke politiskilt eller tjenestepistol. Derimod bliver de civilt ansatte.

-   Det er en meget fornuftig og pragmatisk løsning, vi har fundet. Og det er et tiltag, der er kommet fra de enkelte politifolk selv, de som ønsker at fortsætte i et eller andet omfang på arbejdsmarkedet med de kompetencer, de har, siger Claus Hilborg, chefpolitiinspektør hos Nordjyllands Politi.

Ham bekendt er der i øjeblikket ved at blive skrevet kontrakter med fire tidligere politiassistenter fra Nordjyllands Politi ud over de særlige aftaler med tidligere politiassistenter i bl.a. Frederikshavn.

Flere nyheder fra TV2 Nord