Pris til professor og overlæge

Foto: Lene Pedersen, Foto/AV, Aalborg Sygehus

Professor Henrik Schønheyder og overlæge Annette Schlemmer er netop blevet tildelt hhv. forsknings- og uddannelsesprisen på 25.000 kroner indstiftet i Tove Nilsson, Aalborg Sygehus' forhenværende cheflæges, navn.

Tove Nilsson Prisen gives for at påskønne og anerkende de lægelige ildsjæle, som gør en ekstraordinær indsats inden for forskning og uddannelse, og som med ideer, initiativer og innovative tankegange er med til at sætte Aalborg Sygehus på det nationale og internationale landkort, lyder det i en pressemeddelelse fra Region Nordjylland.

Det er en enstemmig fondsbestyrelse, der har peget på de to prismodtagere.

Professor, overlæge, dr. med. Henrik Schønheyder arbejder i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. I sin begrundelse for tildelingen af forskerprisen til Henrik Schønheyder sagde Tove Nilsson blandt andet, at han har evidens og dokumentation i højsædet:

- Du har været med fra universitetshospitalets start, ja du var faktisk den første professor ved sygehuset. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig. Du har altid haft gode og vægtige indlæg og bidraget med en støt voksende publikationsstrøm samt ydet undervisning og vejledning til mange yngre læger.

Uddannelsesansvarlig overlæge Annette Schlemmer, Reumatologisk Afdeling er ikke uvant med at få priser. Hun har tidligere blandt andet fået Sundhedsstyrelsens Inspektorpris ligesom afdelingen også har fået Yngre Reumatologers pris for bedste uddannelsesafdeling.

Tove Nilsson begrundede uddannelsesprisen til Annette Schlemmer med blandt andet disse ord:

- Allerede inden du kom til Aalborg, gik der rygter om dine evner som "læremester". Og aldrig så snart havde du sat fødderne på sygehusets matrikel, før du tog fat sammen med gode kolleger for at bringe afdelingen i "Danmarkstoppen" hvad angår uddannelse af yngre læger.

Tove Nilsson Prisen

- Blev indstiftet den 10. juni 2010 i forbindelse med, at Tove Nilsson fråtrådte som cheflæge.
- Uddeles en gang årligt til en eller flere læger på Aalborg Sygehus.
- Er på 25.000 kr. og gives til dygtiggørelse inden for forsknings- og uddannelsesområderne.
- Er etableret af Overlægerådet ved Aalborg Sygehus med støtte fra Det Obelske Familiefond og uddeles af fondsbestyrelsen.
- Fondsbestyrelsen består af forhenværende cheflæge Tove Nilsson, postgraduat klinisk lektor, overlæge Susanne Nøhr, professor, overlæge Ole Thorlacius-Ussing, dr. med., overlæge Ulrik Tage-Jensen samt postgraduat lektor, overlæge Karen Lindorff Larsen.
- Prisen blev uddelt første gang i 2011 - til overlæge Benedict Kjærgaard og professor Asbjørn Mohr Drewes.

Flere nyheder fra TV2 Nord