Rågerne skal holdes nede i Aalborg

I perioden fra den 13. maj til den 15. juni vil Teknik- og Miljørforvaltningen, Park & Natur regulere bestanden af råger i Aalborg Kommune.

Rågen er egentlig fredet i henhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet, men den danske lovgivning tillader alligevel en forårsregulering af råge-ungerne. Reguleringen foregår i samarbejde med Aalborgs jagtforeninger og ledes af Park & Naturs skytte Klaus Godiksen. Ungerne skydes med salonriffel.

Aalborg Kommune har formodentligt det største antal rågereder på offentlige arealer i Danmark, og er således måske landets største rågekoloniforvalter. Der er skønsmæssigt omkring 3000 rågereder i Aalborg Kommune, når private kolonier medregnes. Park & Natur forsøger at bortregulere ca. 1500 rågeunger i den kommende periode.

Aalborgs største sammenhængende rågekoloni findes fra Kildeparken, gennem Skovdalen, Mølleparken, til Bejsebakken og Aalborglund med over 1000 reder.

Flere nyheder fra TV2 Nord