Regnskab: Himmerland et af landets bedste

Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Regnskabet for 1. halvår tegner godt for Himmerland Forsikring, som opfylder lovens kapitalkrav 18 gange, og dermed er et af landets bedst kapitaliserede forsikringsselskaber.

På trods af krise så tegner første halvår af 2012 rigtig godt for Himmerland Forsikring.

Selskabet opfylder lovens kapitalkrav hele 18 gange, og hører derfor blandt landets bedst kapitaliserede forsikringsselskaber.

Det skriver FINANSWATCH.

Bundlinjen er noget større end året før. 27,9 millioner efter skat mod 14 millioner i 2011.

- Den direkte forretning er stigende, mens den indirekte forretning fra datterselskab er mindre, som følge af tariftilpasninger på udvalgte områder inden for erhvervsforsikringer. Der påregnes en fortsat vækst på privatområdet i andet halvår, blandt andet som følge af indførelse af ny tarif for mindre personbiler, siger administrerende direktør Ole Færch.

Egenkapitalen har rundet en halv milliard i selskabet, så den nu er på 523 millioner kroner. Direktøren for Himmerland Forsikring mener, at det er en moderat stigende præmie og et faldende antal skader, der har ført til det gode resultat.

- De senere års udvikling på de finansielle markeder, som må betegnes atypisk, medfører at der er et endnu større behov for at sikre en fortsat fornuftig udvikling i forsikringsforretningen. I koncernen er bruttopræmieindtægterne steget moderat fra 179,7 mio. kr. til 180,4 mio. kr. for halvåret, som i den nuværende markedssituation er acceptabelt. Til gengæld er koncernens bruttoskadeprocent opgjort til 54,9 mod 73,9 i 1. halvår 2011 samtidigt med at omkostningerne er holdt i ro, hvilket er meget tilfredsstillende, siger direktør Ole Færch.