S: Forkert medicin til udkantsdanmark

Foto: Daniel Mikkelsen

Oppositionen med Socialdemokraterne i spidsen vil rulle ændringerne i planloven tilbage til det oprindelige, hvis og når partiet kommer til magten efter det kommende valg.

- Vi vil ikke spise udkantsdanmark af med en medicin, der ikke virker på sygdommen, siger Socialdemokraternes Flemming Møller Mortensen til Morgenavisen Jyllands-Posten, efter at en række eksperter netop har kritiseret regeringens lempelser af planloven for ikke at hjælpe de 29 udkantskommuner, som ændringerne kommer til at gælde for.

Tværtimod risikerer lempelserne ifølge eksperterne både at gå ud over natur og herlighedsværdier og at forringe kommunernes mulighederne for at planlægge udviklingen i landområderne.
 
- Ændringerne er samlet set et skridt i den forkerte retning, og vi er ikke mindst meget skeptiske, fordi man på ingen måde har vurderet konsekvenserne af lempelserne. Derfor vil vi med en anden sammensætning af Folketinget sørge for, at ændringerne i forbindelse med landzonen og kystnærhedszonen bliver annulleret og rullet tilbage til det oprindelige, siger Flemming Møller Mortensen, der er medlem af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg.
 
Lovændringerne skulle blandt andet gøre det lettere for de 29 yderkommuner at opføre nye boliger og etablere erhvervsvirksomheder på landet.

Ændringer i planloven

I disse nordjyske kommuner, er planloven netop blevet lempet:

Brønderslev
Jammerbugt
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Mariagerfjord
Morsø
Rebild

Kilde: JyllandsPosten

Lempelser i planloven

- Det bliver lettere at opføre nye boliger i i landzone og ved landsbyer

- Virksomheder i tidligere landbrugsbygninger får bedre muligheder for at udvide

- Det bliver lettere at etablere butikker uden for bymidter

- Kommunerne får større frihed til at planlægge i kystnærhedszonen

Kilde: JyllandsPosten

Har du et godt tip?

Flere nyheder fra TV2 Nord