Sandfodring nu fra søsiden

De lokale i Lønstrup slipper nu for 1.400 tonstunge lastbiler, der hvert år kører med sand gennem byen. Det vækker glæde, at Hjørring Kommune - som noget nyt - allerede fra i år vil til at sandfodre kysten på en ny måde. 

Hvert eneste år har Lønstrupborgerne været plaget af de mange lastbiler og de problemer der er fulgt med.  
 
- Lastbilerne ødelægger jo vores veje her i byen, siger Margit Dahl, der bor på Møllebakkevej, som de mange lastbiler med sand kører ad.

Selve fodringen af kysten med 25-30.000 kubikmeter sand hvert år er Lønstrup-borgerne sådan set vældig glade for. Men måden det er foregået på, har de været noget trætte af.

- Der er mange husstande her, der er generet af det. det ryster jo i husene hver gang de kører forbi, siger Erna Ottosen fra Lønstrup.

Hidtil er sandfodringen sket ved, at sandet er blevet gravet op på stranden i Hirtshals, for derefter at blive fragtet med lastbiler til Lønstrup. Nu har et enigt teknik- og miljøudvalg i Hjørring Kommune mandag eftermiddag så sagt god for en smartere løsning. Nu skal der sandfodres fra søsiden. Et skib skal i stedet suge sandet op og sejle det til Lønstrup.

Den ny meteode er kun omkring 200.000 kroner dyrere end den nuværende, der hvert år koster omkring 1,5 million kroner.

Kystdirektoratet vil fortsat dække halvdelen af udgiften til sandfodring i Lønstrup.

Flere nyheder fra TV2 Nord