Skole-renovering bliver dyrere end planlagt

Renoveringen bliver væsentlig dyrere end først antaget, da taget mod forventning også skal skiftes. Foto: Daniel Mikkelsen

PCB-renoveringen af Løvvangskolen er budgetteret til 60 millioner, men nu viser det sig, at den bliver mere end dobbelt så dyr.

På budgettet for 2015 er der afsat 60 millioner kroner til PCB-renoveringen af Løvvangsskolen i Aalborg. Pengene var afsat efter et skøn af den første analyse af renoveringens omfanget. Kommunes byggerådgiver har dog efter en gennemgang af skolen anslået renoveringen til at koste mellem 130-177 millioner kroner.

Renoveringen kan altså blive næsten tre gange dyrere end først antaget. Det skyldes, at man i forbindelse med gennemgangen af bygningen har fundet ud af, at skolens tag er i meget dårlig stand. Flere tagsten er utætte og isoleringen er flere steder våd. Renoveringen er dermed blevet mere omfattende end planlagt.

- Det er en stor sag, og vi har slet ikke overblikket over mulighederne endnu. Vi skal finde en løsning inden for de næste 6 uger, siger Tina French, rådmand i Aalborg Kommune. 

Den planlagte licitation af renoveringsprojektet er sat i bero, indtil til Skoleforvaltningen sammen med deres byggerådgiver COWI kan komme med løsningsforslag på renoveringen. 

- Jeg er glad for, at COWI har skabt et retvisende grundlag for situationen, inden vi gik i udbud, og at vi ikke først fandt frem til den rette økonomi midt i processen. Nu vil vi sammen med COWI som byggerådgiver og forvaltningen finde den bedste løsning i situationen i forhold til børnene på skolen, siger skoleudvalgets formand Tina French Nielsen. 

Skoleudvalget mødes den 15 marts for at diskutere situationen.

 

Flere nyheder fra TV2 Nord