Som de første i landet: Mors laver kørekort til el-køretøjer

Foto: Morsø Kommune

Morsø Kommune vil som de første give borgerne mulighed for at få kørekort til el-scooter eller el-kørestol.

Som de første herhjemme vil Morsø Kommune i samarbejde med Trygfonden målrette en sikkerhedsindsats mod borgere, som har eller overvejer at erhverve sig en el- scooter eller en el-kørestol. Borgerne tilbydes et unikt kørekort-kursus, som blandt andet foregår på specialdesignet navigationsbane, og indsatsen har blandt andet kørelærer og ergoterapeut tilknyttet.

Der planlægges både et forårs– og efterårshold, hvor hvert hold består af cirka 30 kursister. Alle prøver er frivillige og kurset består dels af et tre timers teoriforløb, to timer på navigationsbane og to timer i trafikken.

- Vi vil gerne sikre, at vores borgere er trygge i trafikken, og i dag der ingen officielle sikkerhedskrav før man erhverver sig en el- scooter eller en el-kørestol. Vi tror derfor på, at man med de rette forhold og undervisere, kan højne førernes sikkerhed og minimere utrygheden i trafikken, fortæller Henning Sørensen, som er formand for Det Sociale Udvalg i Morsø Kommune.

Selvom tiltaget er målrettet førere af el-scootere og el-kørestoler, så har det også tanken, at det vil give positive effekter i omgivelserne. Førerne lære konkret at begå sig på vejene og får styrket deres kontrol over køretøjerne, samtidig med, at de øger deres forståelse af omgivelserne og deres medborgere.

- Vi tror på, at det bliver en win-win situation for alle parter. Deltagerne på kurset får styrket deres omgang med køretøjet, og forhåbentlig vil det også medføre en gensidig respekt, når de færdes i trafikken og blandt de bløde trafikanter, fortæller Henning Sørensen.

Kurset afvikles blandt andet i samarbejde med kørelærer, Keld Kortegaard, ergoterapeut Mia Fedders Burskov samt et hold frivillige. Derudover så støtter Trygfonden projektet med 63.070 kroner som blandt andet skal bruges på ramper og andre materialer til manøvrebanen.

- Det skal pointeres, at selve ”kørekortet” som udleveres, ikke har nogen juridisk betydning, og at kurset ikke giver automatisk adgang til eget køretøj. Dette er stadig en myndighedsafgørelse hos Hjælpemiddelhusets terapeuter. Vi er dog de første i herhjemme, som tager dette initiativ, og jeg håber at mange vil benytte sig tilbuddet, fortæller Henning Sørensen.

Selve manøvrebanen sættes op på en parkeringsplads ved Keld Kortegårds køreskole. Der kommer til at være en brugerbetaling på 250 kr. pr. person for hele forløbet, som er betalingen til kørelæreren.