Søværnet beskytter olieforurener

Søværnets Operative Kommando vil ikke oplyse navnet på det skib, der for nylig olieforurenede i Ålbæk Bugt. Foto: Per Frank Paulsen

Søværnets Operative Kommando vil ikke oplyse navnet på et skib, som olieforurenede i Ålbæk Bugt syd for Skagen.  

Synderen bag en stor olieforurening i Kattegat blev fundet, standset og afkrævet en bøde, men Søværnet vil ikke oplyse skibets navn og rederi og heller ikke bødens størrelse.

De fleste syndere når at smutte fra deres oliespor, men 12. marts lykkedes det for fiskerikontrolskibet Nordsøen at opspore synderen bag en omfattende forurening i Ålbæk Bugt syd for Skagen.

Miljøskibet Mette Miljø konstaterede, at der var tale om en oliefilm, som ikke kunne bekæmpes. Skibsføreren erkendte over for Nordsøen, at olien stammede fra skibet. Skibets rederi har siden accepteret en bøde, som det blev tildelt administrativt af Søværnets Operative Kommando (SOK).

Men SOK vil altså hverken oplyse skibets/rederiets navn eller bøden for at forurene. De oplysninger kan være i strid med reglerne om tavshedspligt og dermed "væsentlige hensyn til private interesser i relation til forfølgning af lovovertrædelser", siger SOK i et afslag om aktindsigt.

Det fremgår også af afslaget, at SOK har overvejet mulighederne for at meddele aktindsigt ud fra princippet om meroffentlighed. Men hensynet til tavshedspligten vejer altså tungest.

- Vi synes, der er truffet en rigtig afgørelse, siger Henrik Wagner, souschef i ledelsessekretariatet hos SOK.

Dermed står lovovertrædere til søs bedre beskyttet end for eksempel restauratører, som har modtaget en sur smiley. På findsmiley.dk kan man nemlig slå alle firmaer op og se den seneste kontrolrapport, og man kan også se administrative bødeafgørelser.

Advokatsamfundet offentliggør også navne på advokater, der bliver frakendt retten til at være det, og som får ret store bøder.

Flere nyheder fra TV2 Nord