Støttemillioner på vej til Nordjylland

Velfærdsministeriet uddeler næsten 4 millioner kroner fra Landdistriktspuljen til 30 projekter i Region Nordjylland.

I Farsø skal der oprettes en seniorlandsby, som skal gøre det attraktivt for områdets ældre at blive i lokalområdet. Målet for projektet er, at man med tiden kan oprette seniorlandsbyer i andre landdistrikter.

Bedsted modtager 270.000 kroner til at etablere en tilflyttercafé. Idéen med caféen er, at støtte op om integrationen af tilflyttere til byen.

Og på Læsø går man i gang med en borgerinddragelsesproces, der skal afdække Læsøs kvaliteter. Projektet modtager i alt 220.000 kr. fra Landdistriktspuljen.

- De nordjyske projekter vidner om, at der bor masser af engagerede og initiativrige mennesker i landdistrikterne. Jeg er glad for, at midlerne fra Landdistriktspuljen kan bidrage til at understøtte de mange idéer, som ildsjælene arbejder med lokalt, siger velfærdsminister Karen Jespersen (Venstre).

Støttebeløbene varierer fra 18.000 kr. til 600.000 kr.

Fakta om Landdistriktspuljen
Velfærdsministeriets Landdistriktspulje støtter forsøgsprojekter, forskning og information, der kan fremme en bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Både foreninger, selvejende og offentlige institutioner samt kommuner har fået støtte fra puljen.
De projekter, der har modtaget støtte, har mulighed for efterfølgende at søge om medfinansiering fra EU's landdistriktsprogram, der administreres af Fødevareministeriet.

Se listen over de projekter, som modtager støtte, på velfærdsministeriets hjemmeside.

Flere nyheder fra TV2 Nord