Ti millioner kroner på vej til kurser til nordjyske ledige

Ti millioner kroner er på vej til kurser til nordjyske ledige Foto: Tv2nord.dk

Ny nordjysk retnings-pil for opkvalificering kommer ledige til gode, og målet er at få flere på arbejdsmarkedet.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Nordjylland (RAR Nordjylland) fordeler nu 10 millioner kr. til de nordjyske jobcentre.

Pengene skal bruges på øremærkede kurser, der kommer ledige til gode. Kurserne, der optræder på den såkaldte positivliste, er korte erhvervsrettede forløb, som skal opkvalificere ledige dagpengemodtagere inden for områder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med den positivliste, vi i Rådet er nået frem til. Vi udstikker med listen en kurs og tilbyder et redskab, som jobcentre, uddannelsesinstitutioner, A-kasser og virksomheder kan bruge helt konkret, og som man også bredt kan lade sig inspirere af. Det kræver indsigt og fælles viden at målrette listen mod de områder, der er de helt rigtige for Nordjylland. Vi har derfor lagt os i selen for at bygge på det bedst mulige statistiske grundlag for at kigge i krystalkuglen. Samtidig har vi kvalificeret og konkretiseret vores viden gennem sparing med arbejdsmarkedets parter i form af en dialoggruppe, som har medvirket i hele processen og som også er med ifht selve implementeringen. Der er grund til rose vore nordjyske samarbejdsparter – herunder uddannelsesinstitutioner og jobcentre - for de har spillet meget konstruktivt med i tilblivelsen af positivlisten, siger Lars Christensen, som er formand for RAR Nordjylland.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd håber, det betyder, at flere ledige hurtigere kommer tilbage på arbejdsmarkedet -  samtidig kan løftet være med til at forebygge, at virksomhederne får rekrutteringsproblemer.

Positivlisten, der træder i kraft 1. april, rummer 295 kurser, og det har været en målsætning for Rådet, at få en liste, der bliver anvendt til fordel for både ledige og virksomheder i Nordjylland.

 

Flere nyheder fra TV2 Nord