Trafikken på Frederikshavns indfaldsveje analyseres

Bilister på vej ind og ud af nogle af Frederikshavns primære indfaldsveje får i dag, onsdag, udleveret et spørgeskema, der skal hjælpe vejmyndighederne til at skabe et bedre grundlag for fremtidens trafiksikkerhed og byudvikling.

<b>Spørgeskema i myldretiden</b>
I myldretiden onsdag morgen og eftermiddag, vil alle bilister der kører ind eller ud af Skagenvej, Sæbyvej, Gærumvej eller Hjørringvej, blive stoppet og udstyret med et spørgeskema.

<b>Ønsker overblik</b>
Baggrunden er, at Frederikshavn Kommune ønsker at få et overblik over trafikmønstret, der går via indfaldsvejene - derfor er et af spørgsmålene også, hvor man kommer fra, og hvor man er på vej hen.

- Det vil kunne hjælpe os med den fremtidige trafikplanlægning, dels i forhold til slid på vejene, men hvad der er mindst lige så vigtigt, også i forhold til at planlægge anlæggelsen af nye cykelstier og andre trafiksikkerhedsforanstaltninger, siger Finn Rasmussen, der er byplanarkitekt ved teknisk forvaltning i Frederikshavn Kommune.

<b>COWI gennemfører</b>
Bag trafikanalysen står Vejdirektoratet og Frederikshavn Kommune, mens det er COWI, der står for at gennemføre undersøgelsen.

Analysen skulle under alle omstændigheder udarbejdes, fordi det er et krav fra Vejdirektoratet i forbindelse med en planlagt ombytning af to statsveje til kommuneveje og omvendt.

<b>Forskellige myndigheder</b>
I dag er det Frederikshavn Kommune, der er myndighed i forhold til kommunevejene
Vendsysselvej og Knivholt, mens Vejdirektoratet omvendt er myndighed i forhold til Nørregade og Hjørringvej, der har status af statsveje.

- Det vil vi gerne lave om på. Dels fordi vi har et indtryk af, at trafikken på Hjørringvej på stærkningen fra rundkørslen i vest til Niels Juels Vej kører for stærkt, dels fordi vi har et ønske om at tilføre denne strækning af Hjørringvej en mere bymæssig karakter. Og det kan vi kun gøre, hvis kommunen overtager vejmyndigheden fra Vejdirektoratet, forklarer Finn Rasmussen.

<b>10 vindere</b>
Blandt de besvarelser, der kommer ind, bliver der udtrukket 10 vindere, der kan vælge mellem enten seks flasker god rødvin eller et gavekort til en kulturel oplevelse i lokalområdet.

- Vi håber naturligvis, at så mange som muligt vil hjælpe os med at besvare spørgeskemaerne og sende dem ind. Og med muligheden for at vinde en præmie håber vi at det kan bløde lidt op på det, hvis nogle bilister har oplevet at holde i kø på grund af uddelingen af spørgeskemaerne, siger Finn Rasmussen.

Flere nyheder fra TV2 Nord