Uddannelser kæmper mod snyd

Foto: TV2/Nord

Der er voksende problemer med fusk på universiteterne - også i Aalborg.

Internettet har gjort det hurtigt og nemt at kopiere og sætte andres kloge ord ind i hjemmeopgaver og projekter, og det er meget tidskrævende og besværligt for uddannelsesinstitutionerne at afsløre snyd.

Ifølge en rundringning, som Information har foretaget, oplever flere universiteter en stigning i antallet af sager om plagiat. På Aalborg Universitet melder de også om voksende problemer med snyd.

Syddansk Universitet har alene i år registreret 105 sager, hvor deres studerende ikke har snydt. Også på Copenhagen Business School og Roskilde Universitet oplever de mere snyd blandt de studerende.

Den bekymrende tendens har fået de fleste uddannelser til at anskaffe plagiatsoftware, som kan registrere afskrift. Men computerprogrammerne har svært ved at løse opgaven godt nok og magter for eksempel ikke at genkende oversat tekst eller citationstegn, skriver Information.

Det er ikke kun universiteterne, som oplever problemer med snyd blandt deres studerende:

Hver anden gymnasieelev har skrevet opgaver af fra nettet, mens hver fjerde har afleveret hele opgaver, de ikke selv har skrevet, viser en rundspørge blandt knap 1000 studerende gennemført af fagbladet Gymnasieskolen.

Flere nyheder fra TV2 Nord