Vandplaner udskudt

Miljøministeren har besluttet, at godt halvdelen af den kvælstof, som egentlig skulle være fjernet fra det danske vandmiljø i 2015, godt kan vente til 2027. Målet er at fastholde arbejdspladser.

Beslutningen betyder ikke noget for de vandplaner, der i øjeblikket er i høring. Dermed er det stadig oplandene til Limfjorden og Mariager Fjord, der skal reducere mest kvælstof på landsplan. Her skal knap en fjerdedel af Danmarks samlede reduktion hentes.

- De vandplaner der er i høring står ved magt. Det er kun hastigheden for reduktionen af de næste 10.000 tons kvælstof der er skubbet. Kravet forsvinder ikke, siger Karen Ellemann (Venstre), Miljøminister.

Ministerens beslutning betyder dog, at kravet til reduktion i de to nordjyske fjorde kun er 36 procent af det oprindelige krav. Men frygten for at miste op til 5000 nordjyske arbejdspladser har vejet tungt.

- Det her handler om at beholde arbejdspladser. Vi har ikke råd til at sende arbejdspladser ud af landet, fordi vi vil presse EU-lovgivning igennem hurtigere end vores nabolande, siger Karen Ellemann (Venstre), Miljøminister.