Vandværker støtter mindre slam

Brugen af spildevandsslam som gødning er faldende, men vandværkerne ønsker alligevel afgiftsændringer, så færre landmænd vil bruge slammet.

Dansk Vand- og Spildevandsforening (Danva), der organiserer vandværkerne, mener, at hele afgiftsstrukturen ved genanvendelse af spildevandsslam bør ændres - ud fra en sikkerhedsbetragtning.

Funktionschef Kristian Friis siger, at mængden af spildevandsslam, der bruges som gødning i landbruget, er faldende. Men incitamenterne til at bruge slammet til gødning bør ændres, så endnu færre landmænd vil bruge slammet på den måde.

- Det er jo helt barokt, at Aalborg Kommune sender spildevandsslam med lastbiler til Tyskland i stedet for, at slammet kunne anvendes på en mere miljømæssig forsvarlig måde lokalt, siger Kristian Friis, der medgiver, at det ikke er videnskabeligt bevist, at slammet har bestemte skadevirkninger.

- Bag vores argumenter ligger forsigtighedsprincipper, siger han.

Han tilføjer, at afgiftsstrukturen for genbrug af slam til forbrænding, gødning, deponering eller indtørring bør ændres, så landmændene ikke tilskyndes til at bruge slammet. I dag betaler kommunerne landmændene for at modtage slammet.

En afgiftsændring burde føre til, at man fik flere penge til at udvikle ny, miljøvenlig teknologi til håndtering af spildevandsslammet, mener Danva.
/ritzau/

Har du et godt tip?

Flere nyheder fra TV2 Nord