01:58

Borgmestre: Der er for mange regler

De nordjyske borgmestre er enige. Der er for mange regler, og det skaber en unødvendigt stort bureaukrati, som har taget magten fra sund fornuft og den praktiske hverdag.

I den uge sætter TV2 og TV2 Regionerne fokus på regel-Danmark. I en rundspørge lavet af TV2 Nyhederne og TV2 Regionerne svarer stort flertal af de deltagende borgmestre, at der er for mange regler. Ingen synes, at der er for få. I Nordjylland er borgmestrene enige. Der er for mange regler.

I flere nordjyske kommuner er der sat arbejde i gang, som skal forenkle lovgivningen og dermed sikre, at der bliver færre regler.

I 1990 var der 1136 love i Danmark. I dag er der kommet over 250 nye love til, så der findes næsten 1400 love. Antallet af bekendtgørelser er de sidste 30 år steget fra 3731 til 5822.

Den ene statsminister efter den anden har blæst til kamp mod regelrytteriet – også den nuværende - men samtidig kan eksperterne konstatere, at der støt og roligt bliver flere og flere regler.

I kommunerne er kravene til blandt andet øget dokumentation en af årsagerne til flere regler og øget bureaukrati hos borgerne. Men om det er godt eller skidt, kan være svært at blive enige om. Det viser et nedslag i Frederikshavn Kommune.

Borgmester: Vi har mistet borgerne i centrum

Her peger borgmester Birgit S. Hansen på inkontinens-området, som et sted hvor bureaukratiet og øget dokumentation er blevet en gene for borgerne. Men på blandt andet Sæby Ældrecenter, hvor de arbejder med kortlægning af borgernes problemer lyder det, at det øgede dokumentation er til gavn for borgerne, da det sikrer en bedre behandling.

Annette Dahl er inkontinenskontaktperson på Sæby Ældrecenter. På inkontinensområdet er kravene til dokumentation øget de senere år.

- Det tager 3 døgn at kortlægge, hvilken type ble, borgeren skal have. Borgeren får udleveret en pakke med tre forskellige størrelse bleer, fortæller Annette Dahl.

Kortlægningen skal sikre, at borgerne får de rigtige bleer udleveret, men flere regler og krav til dokumentation øger også bureuakratiet, og det er en skridt i den gale retning, mener borgmesteren.

  Foto: Jesper Christiansen

- Jeg synes, at der har vi mistet det, at vi har borgerne i centrum. Hvis vi har en ældre dame, som har behov for bleer, så kun de ansatte førhen gå hen og tage en pose bleer og sige, så nu er vi i gang, så skal der selvfølgelig en udredning til ved egen læge. Nu er det næsten helt vendt rundt, siger Frederikshavns borgmester Birgit S. Hansen, Socialdemokratiet.

Leder: Nemmere - men ikke bedre

Tidligere fik borgerne udleveret bleer af kommunen, når der opstod et behov. I dag kræver det udredning ved egen læge, kortlægning af problemet ved hjemmeplejen og godkendelse af kommunens visitationsenhed.

- Det var da nemmere, men nemmere er ikke altid bedre. Selv om tingene tager lidt længere tid, så oplever vi bestemt, at vi sætter borgeren i fokus, siger lederen af Sæby Ældrecenter Anette Spolum.

10 procent af befolkningen har symptomer på inkontinens. Med den rette udredning kan 70 procent sorteres fra, så derfor er de på Sæby Ældrecenter fortaler for den øgede dokumentation.

- Det kan godt være, at der er gode forklaringer, men vi taber den hurtige vej til borgeren, som det her jo handler om, siger borgmester Birgit S. Hansen.

Frederikshavn er en af de nordjyske kommuner, som har fokus på at regelforenkle. På socialområdet er der sat en regelforenklings arbejde i gang.

- Det er overhovedet ikke en enkelt opgave, men hvis vi altid gemmer os bagved, at det her er for svært, så kommer vi ingen vegne. Vi bliver nødt til at sige, hvad kan vi gøre selv. Det har socialudvalget i Frederikshavn gjort, og vi mener det her, siger Birgit S. Hansen.