Foto: Brønderslev Forsyning

Brønderslev Varme får medhold i tvist: Tilkendes 13 millioner kroner

Konflikten mellem Brønderslev Varme A/S og Konkursboet efter Euro Therm A/S er nu afsluttet efter et forlig mellem parterne er indgået.

En to år lang tvist mellem Brønderslev Varme A/S og konkursboet efter Euro Therm A/S har endelig nået sin afslutning.

Sagens parter har indgået et forlig, der betyder, at Brønderslev Varme tilkendes en betaling på 13 millioner kroner.

Bestyrelsesformand i Brønderslev Varme, Lasse Riisgaard, er tilfreds med udfaldet af konflikt med konkursboet efter Euro Term A/S. Foto: Brønderslev Forsyning

- Vi er meget tilfredse med udfaldet af kendelsen. De sagkyndige har givet os medhold i alle de centrale kritikpunkter af Euro Therms leverance. Vi har gennem hele forløbet været overbeviste om, at vi havde en god sag, og med den afgivne kendelse har vi nu fået dette synspunkt slået godt og grundigt fast, siger Lasse Riisgaard, bestyrelsesformand i Brønderslev Varme, i en pressemeddelelse.

Kan nu komme videre

Konflikten har omfattet uenighed om fejl og mangler ved maskinudstyr, som Euro Therm har leveret til Brønderslevs nye energianlæg med kombineret solvarme- og biomassebaseret kraftvarmeproduktion.

Manglerne har blandt andet medført en betydelig ustabilitet i driften med flere alvorlige nedbrud og forøgede omkostninger til følge. 

- Bestyrelsen har netop godkendt oplægget til forligsaftalen. Bestyrelsen er overordnet tilfreds med resultatet, omend der i de sagkyndiges rapport faktisk nævnes en række problemområder, som de sagkyndige ikke har taget stilling til og dermed heller ikke har værdisat. Men med accept af forliget kan vi nu endelig komme videre, og udsigten til en længe ventet færdiggørelse af maskinanlægget tillægges stor værdi af både bestyrelse, direktion og driftsmedarbejderne, lyder det fra Lasse Riisgaard.

Brønderslev Varme forventer at være i mål med de vigtigste udbedringsarbejder inden opstarten af den nye varmesæson til efteråret.

Læs også Boligkøbere i problemer: Nyt udbetalingskrav rammer Nordjylland hårdt