Ulovligt ikke at informere begge parter om gensidig forsørgelsespligt. Foto: Per Frank Paulsen

Brønderslev Kommune skal betale millioner tilbage til borgere

109 personer fra Brønderslev Kommune får nu tilsammen mellem tre og fem millioner kroner udbetalt i efterbetaling på grund af fejl i deres sager.

Brønderslev Kommune har reduceret kontanthjælpen for en række borgere i nogle situationer, hvor den ikke skulle have gjort det. Det er konklusionen, efter 109 sager om gensidig forsørgerpligt er blevet gennemgået i kommunen. I 2014 fik kontanthjælpsmodtagerne skåret i kontanthjælpen på grund af samleverens indtægt. 

Problemet ligger i, at kommunen i nogle tilfælde kun har kontaktet kontanthjælpsmodtageren - og ikke samleveren, som kommunerne ellers skal gøre. 

Det betyder, at afgørelserne er ugyldige, og at sagerne må genoptages, har folketingets ombudsmand netop afgjort.

- Jeg har forståelse for, at kommunerne kan anse denne regning for ærgerlig. Men det er en fejl, som de kunne have undgået, og det er et grundlæggende retsprincip, at bebyrdende afgørelser skal meddeles formelt til hver enkelt berørt part, siger folketingets ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen. 

Brønderslev Kommune forsøgte at rette  fejlen ved at sende afgørelserne ud igen. Men den går ikke. Ombudsmanden udtaler, at kommunen ikke kan rette fejlen ved efterfølgende at gøre begge parter bekendt med afgørelsen, da det svarer til at træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft. Derfor skal Brønderselv Kommune tilbagebetale i alle sagerne. Det endelige beløb, som Brønderslev Kommune skal efterbetale, er ikke opgjort, men forvaltningen regner med, at beløbet ender på mellem tre til fem millioner kroner.