01:42

Lørdag var lystfiskerne i gang på Ryå for at fremtidssikre bestanden af havørred. Se reportagen.

El-fiskeri: Fisker for at fremtidssikre bestanden af ørreder

Nordjyske lystfiskere indsamler rogn fra havørreder for at redde bestanden.

Medlemmerne i Brønderslev Lystfiskerforening ærgrer sig. Store dele af Nordjyllands længste å, Ryå, bliver efter deres mening vedligeholdt så hårdhændet, at ørredernes naturlige gydebanker bliver ødelagt. Tre lørdage her i oktober og november har lystfiskerne så sat for at hjælpe fiskebestanden.

Lystfiskerne el-fisker ørrederne og stryger fiskenes rogn, så ynglen kan opdrættes i et dambrug. Til foråret sættes ynglen ud i Ryå - på den måde er lystfiskerne med til at sikre bestanden.