Forsikringsselskaber trækker sager i langdrag

Forsikrings-selskaberne anker nærmest per automatik afgørelser i arbejds-skadesager for at holde erstatnings-summerne tilbage længst muligt. Det mener en nordjysk advokat, som anklager branchen for at spekulere i at trække sagerne i langdrag

Det kan tage årevis at få sin sag gennem systemet, hvis man bliver ramt af en arbejdsskade, men der stopper trængslerne ikke. Forsikringsselskaberne trækker nemlig også erstatningssagerne i langdrag, siger en nordjysk advokat.

Jan Christensen fra Dronninglund har lige fået anerkendt en rygskade. Efter 8 års sagsbehandling har han nu endelig fået tildelt en pension. 

06:02

Forsikringsselskaberne anker nærmest per automatik afgørelser i arbejdsskadesager for at holde erstatningssummerne tilbage længst muligt. Det mener en nordjysk advokat, som anklager branchen for at spekulere i at trække sagerne i langdrag.

Luk video

Dermed burde han også kunne få udbetalt en erstatning fra sit forsikringsselskab, men så let går det ikke. Jan Christensens forsikringsselskab Tryg har nemlig nu i to tilfælde anket afgørelserne, på trods af at  flere speciallægeerklæringer og ekspertudsagn støtter hans sag.

- Jeg synes, det er dårligt, at man bliver behandlet sådan. Det er som om alt, hvad der står i de papirer, behøver de ikke at rette sig efter, siger Jan Christensen.

Ifølge Jan Christensens advokat, Marianne Fruensgaard fra HjulmandKaptain anker forsikringsselskaberne ofte afgørelser i arbejdsskadesager.

- Vi oplever i stigende grad, at afgørelserne bliver påklaget, og det sker fordi det koster penge at udbetale erstatninger. Jo flere sager der bliver påklaget – jo flere sager får forsikringsselskaberne også medhold i, så det er en automatik, der får klagesagerne til at køre alt for længe i systemet, siger advokat Marianne Fruensgaard.

For Jan Christensen betyder forsikringsselskabets anke over afgørelsen i hans sag, at der nu formentlig går det meste af et år, før han kan få afgjort sin erstatningssag. Og han har hårdt brug for pengene.

- Vi har levet på en sten i de 8 år, hvor min arbejdsskadesag er blevet behandlet, og nu er det jo bevist, at jeg har krav på at få udbetalt en erstatning. Jeg har været forsikret, så de skal bare betale og få den sag ud af verden, siger Jan Christensen.

Ankesager

I perioden fra 2008 til 2012 steg antallet af klager fra forsikringsselskaberne fra 866 til knap 1500 klager.

Det tal har været næsten konstant siden, så der er altså  ikke tale om en stigende tendens på landsplan siden 2012.
 
Det er de skadelidte, der anker langt de fleste sager, knap 11.000 sager i 2015. Af dem fik de medhold i cirka 20 procent.
 
Ankestyrelsen kan ikke oplyse, i hvor mange sager forsikringsselskaberne fik medhold i deres klager, fordi klager fra andre parter også er regnet med i den statistik.
 
Ankestyrelsen fik i 2014 afsluttet 14.936 sager - året efter i 2015 var det tal faldet til 12.723 sager
Det betyder altså, at ankestyrelsen fik færdigjort 2.213 færre sager end året før.
 
https://ast.dk/publikationer/ankestyrelsens-arsstatistik-om-afgorelser-pa-arbejdsskadeomradet-2015