Arkiv. Foto: Henrik Schiøth

Nye sengepladser i Brønderslev skal komme de svært psykisk syge til gode

Brønderslev Psykiatriske Sygehus får tilført 16 nye sengepladser, forbeholdt dem, der er ramt af svær psykisk sygdom og har et misbrug.

Psykiatrien i Region Nordjylland er fra juni klar til at tage imod de første patienter i særlige pladser på Brønderslev Psykiatriske Sygehus.

Folketinget har besluttet, at der i regionerne skal etableres 150 særlige pladser i Psykiatrien, hvor målgruppen er en mindre patientgruppe, der er særligt udsat på grund af svær psykisk sygdom, udadreagerende adfærd og et samtidigt misbrug.

I Nordjylland oprettes 16 sengepladser i alt, hvor de 4 første åbner i juni i midlertidige lokaler. Til oktober er i alt 12 pladser klar til at modtage patienter i ombyggede lokaler. Og ved udgangen af 2018 er en ny tilbygning også klar, og de sidste 4 pladser kan tages i brug.

- Der er tale om en særlig indsats, hvor alt er samlet under et – både den psykiatriske behandling, misbrugsbehandlingen og rehabiliteringen, siger psykiatridirektør Anette Sloth. 

- Formålet med pladserne er at tilbyde patienterne en længerevarende behandlings- og rehabiliterende indsats for at stabilisere patientens helbred, og det forventes, at opholdet vil have en varighed mellem 3 og 6 måneder.

Formålet med indsatsen er samtidig at nedbringe og forebygge mængden af volds- og konfliktepisoder.

40 nye arbejdspladser til Brønderslev

Der skal ansættes omkring 40 medarbejdere til de 16 pladser, og lederen er ansat.

De første stillinger er i opslag, og i starten af maj afholdes der et informationsmøde om jobmuligheder i de nye stillinger og en fælles temadag for region og kommuner.

- Det er et nytænkende tilbud for denne patientgruppe, og jeg håber, at vi kan komme godt i gang med at behandle de første patienter i denne samlede indsats. Samtidig er jeg glad for, at tiltaget skal være med til at nedbringe og forebygge volds- og konfliktepisoder for vores personale og for medpatienter, siger Jette Ramskov (S), der er formand for Psykiatriudvalget i Region Nordjylland.

Det er kommunerne, der skal henvise borgere til indlæggelse i de særlige sengepladser. En indlæggelse kan kun være mulig, hvis borgeren frivilligt accepterer det - og kan se det som en mulighed for at få en bedre behandling.