01:08

1 af 2

Nyfors fusionerer med Syd Energi

Aftalen mellem energi- og teleselskabet Nyfors og Syd Energi er nu underskrevet, og en fusion er på vej.

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen mellem Nyfors og Syd Energi, og papirerne er underskrevet og godkendt af repræsentantskaberne i begge selskaber. Det oplyser selskaberne i en pressemeddelelse. Nyfors, der har 45.000 andelshavere fra Brønderslev, tilføjes nu til Syd Energi-familien, der fremover kommer til at tælle 316.000 andelshavere i alt.

- Vores nye samlede selskab står langt stærkere på det danske marked, end vi ville have gjort som to selvstændige enheder. Den nye SE-koncern er en særdeles stærk muskel, der kan investere både regionalt og nationalt. Et af de afgørende fokusområder, vi har i SE-familien er, at etablere og udvikle regionale vækstcentre, så der sættes turbo på den digitale udvikling og udbredelsen af bæredygtig energi, både i randområder og i de større byer, siger Niels Duedahl, siger adm. direktør Niels Duedahl, Syd Energi.

Fusionen skaber et nordjysk center, der tager sit afsæt i Nyfors’ nuværende hovedsæde i Brønderslev. Planen indebærer blandt andet, at SE’s lokationer i Hjørring og Aalborg afvikles, og aktiviteter svarende til 120 stillinger flyttes til Brønderslev. Derudover flyttes cirka 20-30 stillinger, der relaterer sig til de koncernfælles aktiviteter, til Esbjerg. Fremover vil cirka 200 medarbejdere være beskæftiget i Brønderslev.

I Brønderslev er det blandt andet planen at samle SE-koncernens udviklingscenter inden for energi og klima, hvor der skal udvikles ”smart home”- og ”smart grid”-løsninger. Det skyldes ikke mindst, at SE-koncernen ser store muligheder i at udnytte den samlede nordjyske vidensbase, blandt andet ved at søge et samarbejde med Aalborg Universitet.

Det nye selskab, SE a.m.b.a., har 1.500 ansatte og skal servicere 725.000 kunder, hvilket er en forøgelse på cirka 75.000 siden sidste år. Det kundeantal skal fremover øges – ikke mindst ved at sætte endnu mere fart på udrulningen af højhastighedsbredbånd i Nordjylland samt ved fremover, at søge yderligere fusioner og partnerskaber.

Det fremtidige SE a.m.b.a. vil få en årlig omsætning på cirka 5 milliarder kroner og en årlig investeringsevne på omkring 1 milliarder kroner. Egenkapitalen overstiger 10 milliarder kroner, heraf lige over 2 milliarder kroner i form af aktier i DONG Energy A/S.

Fusionen med Nyfors er en del af SEs strategi om at vokse sig større sammen med øvrige aktører i den danske energisektor. SE har siden 2006 udviklet sig fra at være et traditionelt og regionalt forankret el-forsyningsselskab i Syd- og Sønderjylland til en innovativ national aktør indenfor såvel energi- og klimaområdet som inden for bredbånd-, telefoni- og tv-området.

- Vi ser frem til at vokse sammen med SE og skabe et nordjysk kraftcenter. SE og Nyfors er en stærk kombination, og nu starter rejsen mod at tilbyde kunderne nye, innovative produkter og ydelser i det samlede selskab, siger administrerende direktør Henrik Mentz i Nyfors.