Personalet har ikke tid - psykisk syge behandler hinanden

07:31

Foto: Torben Lykke Larsen

1 af 2

Psykisk syge i Brønderslev føler sig svigtet af kommunen. I en spareøvelse på et socialpsykiatrisk værested har kommunen fyret fuldtidsansatte medarbejdere, for derefter at tilknytte frivillige.

I flere år er Jette Dunker kommet på værestedet Det blå hus i Brønderslev. Hun lider af social angst, og på værestedet har hun ofte fået hjælp, når tankerne blev for sorte. Den hjælp mener hun ikke længere hun og andre psykisk syge kan få i det blå hus.

- Der er ikke støtte til dem, der har det dårligt, siger Jette Dunker.

Fra 1. november har Brønderslev Kommune fyret 2,5 ansatte på værestedet. Det betyder at der i dag er tre deltidsansatte og en fuldtidsansat tilbage. I følge brugerne betyder det at de ansatte ikke har nok tid til at tage sig af dem.

- I dag vil jeg meget nødigt være rigtig syg og så skulle have hjælp her, for den findes ikke i dag, siger Johanne Knudsen der også er bruger i Det Blå Hus.

Hanne Svendsmark er nu den eneste fastansatte medarbejder. Hun oplever at nogle af de 40 brugere nu holder deres problemer for sig selv eller helt bliver væk fra værestedet.

- Det er klart at når man går så langt ned i timer, som vi gør, så kan man ikke gøre det uden at det kan mærkes. Vores opgave er at lave en ramme, hvor det er meget tryghed og forudsigelighed. Sådan som det fungerer nu, kan det være rigtig svært at være på forkant med al ting, og skabe den meget trygge ramme. Hvis ikke vi får det løst, så er jeg bekymret for husets faglighed, forklarer Hanne Svendsmark.

Ifølge Hanne Svendsmark har der været tilfælde hvor der slet ikke har været personale på værestedet. Det har fået Johanne Knudsen, der selv er psykisk syg, til at forsøge at agere terapeut over for dem der har det sværere end hende.

- Det betyder at jeg tager det til mig og føler mig presset, fordi jeg føler at jeg bliver nødt til at hjælpe dem, der har det svært, siger Johanne Knudsen.

Mens kommunen fyrer fastansatte på værestedet i Brønderslev har man samtidig tilknyttet to frivillige medarbejdere. Brønderslev Kommune lukkede i 2014 kommunens andet værested for psykisk syge i Dronninglund. Det bliver nu drevet videre af frivillige fra Røde Kors.

- Jeg frygter at det ender med at Det Blå Hus lukker lige som i Dronninglund, og så bliver det til en kaffeklub, siger Jette Dunker.

Forsiden lige nu