Fredag gik båden her på grund ved indsejlingen til Asaa Havn. Foto: Sæby Redningsstation

Problemer med indsejling: Asaa Havn vil markere vanskelig sejlrende

Otte både er gået på grund ved Asaa Havn i løbet af den seneste måned. På et møde torsdag har havnen besluttet at markere sejlrenden bedre og søge om ekstra tilskud.

20 deltagere var mødt op, da Asaa Havn torsdag aften havde indbudt til møde på opfordring fra Asaa Bådelaug.

Det sker i kølvandet på otte episoder i løbet af den seneste måned, hvor både er gået på grund ved indsejlingen til havnen.

Sejlrenden er ifølge søkortene 2,2 meter dyb. Formanden for Asaa Havn, Knud Erik Sørensen, har helt tiden stået fast på, at der er to meter, hvis man sejler midt i renden. Han mener, at ansvaret for et sikkert anløb er ved skibsførerne, som skal vurdere vejrforholdene, når de sejler ind i havnen.

På mødet torsdag besluttede man dog, at sejlrenden skal markeres på de vanskeligste steder med to grønne og to røde stager i hver sin side, så det bliver nemmere at finde ind.

Læs også Efter grundstødninger: Asaa Havn indkalder til møde

Derudover vil havnen søge om at få forøget driftstilskuddet ved Brønderslev Kommune, så man kan lave en mere permanent løsning på uddybningen. Lige nu modtager havnen omkring 330.000 kroner årligt, og i år er 200.000 kroner gået til vedligeholdelse af sejlrenden. Tidligere har beløbet til vedligeholdelse ligget på omkring 150.000 kroner.

Havnen nedsætter desuden en arbejdsgruppe, som skal komme med idéer og projekter, som skal skabe et bedre image for havnen.

- Der har været en masse ubehagelig snak på Facebook, og det er vi nødt til at tage højde for. Det giver et dårligt indtryk af havnen og af byen, siger Knud Erik Sørensen til TV2 Nord.