LIGE NU:

Besøgsforbud på hospitaler og bosteder

Det er nu forbudt for pårørende eller andre at besøge regionens hospitaler, bosteder og så videre.

Onsdag indførte Styrelsen for Patientsikkerhed et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til hospitaler, bosteder og så videre. Det blev besluttet for at mindske smittespredningen ad covid-19, og for at beskytte de ældre og udsatte borgere for en potentielt livstruende sygdom. 

Besøgsforbuddet gælder indtil anden beslutning træffes. Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse. 

Stoppet for besøgende gælder både fællesarealer og for lokale afdelinger, stuer og så videre. 

- Det er et drastisk tiltag, men vi har et hensyn til at begrænse smitten blandt vores patienter og blandt de grupper, som er særligt sårbare, hvis de bliver smittet med COVID-19. Jeg er klar over, at besøgsforbuddet kan blive svært og hårdt for både patienter og pårørende, men jeg håber på forståelse for påbuddet, og for hvorfor det er trådt i kraft, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Der kan være undtagelser

Besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende er undtaget af forbuddet. Det betyder eksempelvis et besøg ved en kritisk syg eller døende person. Det kan også være forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn - eller lignende tungtvejende grunde. 

Det er også tilladt for en partner til en kvinde, der skal føde, at være med til igangsættelse og selve fødslen. Når barnet er født og ved efterfølgende aftaler, må der ikke være nogle pårørende til stede.

Dette er overordnede principper, men det vil til enhver tid bero på en konkret vurdering i den enkelte sag, hvorvidt et besøg kan gennemføres. Besøg i kritiske situationer skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde.