01:38

Henrik Nielsen, ledende overlæge, infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital, fortæller, at sygehuset med pandemiafdelingen kan behandle et større antal patienter med coronavirus samtidig med, at lægerne på sygehuset behandler andre sygdomme, som de plejer.

Coronaberedskab: Klar til at tage imod de hårdest ramte

Aalborg Universitetshospital vil blandt andet bruge antibiotika og respiratorbehandling til patienter, der bliver smittet med coronavirus.

På Aalborg Universitetshospital Syd er man lige nu ved at indrette en hel afdeling med op mod 50 pladser til at kunne modtage eventuelle corona-smittede patienter. Sundhedsstyrelsen anslår, at 10-15 procent af den danske befolkning kan risikere at blive smittet med coronavirus.

Normalt indeholder bygningen patienthotel og et par andre afdelinger, men nu skal den huse en pandemiafdeling som et led i den beredskabsplan, som er sat i gang på grund af coronavirus.

- Det vil jo betyde, at hospitalet har mulighed for at tage imod et større antal patienter samtidig med, at vi behandler de andre sygdomme, som vi plejer, siger Henrik Nielsen, ledende overlæge, infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Kommer der lungebetændelse med bakterier oveni, skal man have penicillin, antibiotika og den slags understøttende behandling for at klare sig igennem.

Henrik Nielsen, ledende overlæge, infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Hjælp til de hårdest ramte

Hvis der kommer et større udbrud af virussen i Danmark, vil de fleste kunne klare sig ved at hoppe under dynen i privaten, mens man på sygehuset er klar til at hjælpe de hårdest ramte.

- Kommer der lungebetændelse med bakterier oveni, skal man have penicillin, antibiotika og den slags understøttende behandling for at klare sig igennem. Dem kommer der nok nogen stykker af, hvis sygdommen udbreder sig i Danmark, siger Henrik Nielsen.

Og hvis infektionen bliver livstruende er der også hjælp at hente.

- Så kan man blive bedøvet eller respiratorbehandlet, hvor en maskine overtager kroppens åndedræt nogen dage, indtil infektionen aftager igen, siger Henrik Nielsen.

Ingen konsekvenser for den øvrige sygehusdrift

Den lægefaglige direktør på Aalborg Universitetshospital, Michael Braüner Schmidt, forsikrer, at den iværksatte beredskabsplan ikke får konsekvenser for driften andre steder på hospitalet.

- Det er ikke noget patienterne mærker til i dagligdagen. Den samme gode pleje og behandling vil foregå uforandret, siger Michael Braüner Schmidt.

Pandemiafdelingen forventes at stå færdig sidst på ugen.

Siden Sundhedsstyrelsen i begyndelsen af sidste uge bad Aalborg Universitetshospital om at teste og tage imod patienter med sygdommen, er der blevet testet 34 patienter. Alle tests i Region Nordjylland har været negative.