Intensivafdeling på Rigshospitalet, hvor COVID-19-smittede skal behandles. Foto: Claus Thomsen/Region Hovedstaden/Ritzau Scanpix

Nyeste coronatal: Flere bliver indlagt på intensivafdeling i Nordjylland

Otte personer med corona i Nordjylland kæmper lige nu i respirator for livet. Det viser seneste nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Til gengæld er der sket et lille fald i indlæggelser.

På de nordjyske sygehuse kæmper læger og sygeplejersker lige nu for at passe 31 patienter med bekræftet COVID-19. 

Region Nordjylland er dermed den region, hvor færrest patienter kræver indlæggelse. 

I figuren herunder vises antallet af indlagte med bekræftet COVID-19 på sygehuse i de fem regioner. Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 klokken 8.00 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.

Den gode nyhed ved de seneste tal er, at antallet af indlagte COVID-patienter i Nordjylland er faldet med to personer, svarende til seks procent.

Overlæge forklarer:

Selv når man tager det i betragtning, at Region Nordjylland er en lille region, er tallene også blandt de mindste, når det måles på befolkningstal.

 

- I Region Nordjylland er færrest smittede, og sådan ser det også næsten ud, hvis man måler på befolkningstal. Så er Nordjylland, Sydjylland og Midtjylland ramt lige hårdt, forklarer Henrik Nielsen, overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital.

 

Forskellen skal i stedet findes på Øst- og Vestdanmark.

 

- En af forklaringerne kan være, at danskerne har vinterferie på forskellige tidspunkter. I Nordjylland har man først i uge 8, så der er vi en uge bagud i forhold til at få virussen med hjem til os efter en rejse. Der er vi bagud fra starten, siger han.

 

Derudover mener han, at en af grundene til, at Region Nordjylland har færrest smittede, kan skyldes måden, vi transporterer os på. For her bruger man ikke bus, tog og metro i samme stil som i København. Vi kører i større grad i vores egne biler til og fra arbejde, og på den måde, har vi beskyttet os fra virus.

 

Han er ikke i tvivl om, at antallet af smittede i Nordjylland vil stige.

 

- Der vil være stigning de kommende dage og uger også i Nordjylland. Stigningen vil dog være væsentligt lavere end hvis man ingenting havde gjort. Vi bevæger os stadig opad på en grønne kurve, siger han.

 

Nordjylland er det sted, hvor den største andel af indlagte patienter er på intensiv. Det skyldes særligt, at de nordjyske tal er lave og procenterne derfor er høje. 

 

- Dem der kommer på intensiv i Nordjylland er overvejende nogle med andre sygdomme og ældre over 70. Sådan er det også mest de andre steder, men i København har der også været yngre indlagt, som har været på skiferier, fortæller Henrik Nielsen. 

Se mere

I alt ligger er nu 529 personer indlagt med COVID-19, og i hele landet er der konstateret 2.815 personer med COVID-19, hvoraf langt de fleste altså ikke kræver hospitalsindlæggelse. 

Tallet dækker over smittede personer, der personer, som er blevet testet positive. Smittede personer, som ikke har gennemført en test, indgår ikke i tallet. Man formoder derfor, at der er et vist mørketal. 

Til gengæld går det lidt dårligere med de patienter, som er indlagt i Nordjylland. Flere er blevet overført til intensiv afdeling. 

I forhold til i går er antallet af patienter, som er i kritisk tilstand og dermed indlagt på intensiv afdeling vokset fra 9 til 12 patienter. Det er en stigning på 33 procent, og det er den største stigning i hele landet. 

Tallet skal dog tages med et gran salt, da der er langt færre indlagte i Nordjylland end i de øvrige regioner, derfor betyder udskrivelsen af en enkelt patient og større procentvis afvigelse i tallene. 

Smittede fordelt på kommuner - seneste 7 dage

Generelt kan man dog sige, at Nordjylland ikke er blevet hårdt ramt endnu. 

I figuren nedenfor vises fordelingen af smittede i kommunerne. Opgørelsen er lavet sammenlignelig ved at antal smittede er sat i forhold til befolkningstallet i den enkelte kommune. Tallene viser, hvor mange smittede, der er pr. 100.000 indbyggere i kommunen.

Smittede fordelt på kommune - seneste 7 dage - opdateret 31. marts. Foto: Statens Serum Institut

Nogle lande opgør antal med raskmeldte med overstået COVID-19-infektion. Der arbejdes på en opgørelse for Danmark, der forventes klar i starten af april.