Seneste nyt:

Egholm-forbindelse er med i ny trafikaftale

Et flertal blandt partierne i Folketinget vil afsætte syv mia. kr. til motorvejen vest om Aalborg og Nørresundby. Aftalen ventes færdigforhandlet senere søndag.

Når et bredt flertal i Folketinget senere søndag sandsynligvis lander en omfattende aftale om de næste 15 års statslige infrastruktur-investeringer, er en ny motorvejsforbindelse over Egholm en del af aftalen. Det erfarer TV2 Nord.

Regeringens støttepartier er ganske vist imod Egholm-forbindelsen, men de har måttet erkende, at et flertal, bestående af Socialdemokratiet og partierne i blå blok, ubetinget vil have projektet med.

Aftalen skrues derfor sådan sammen, at de partier, der er for Egholm-motorvejen, tilslutter sig denne del af aftalen, mens de andre partier står udenfor.

Med aftalen er der udsigt til, at det efter mere end 50 års debat slås definitivt fast, at der kommer en tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg, og at den skal gå via Egholm.

Det er endnu ikke endeligt forhandlet på plads, hvornår i aftaleperioden de enkelte projekter skal gennemføres. Da det vil tage otte år at anlægge Egholm-forbindelsen, vil den dog efter alt at dømme under alle omstændigheder først stå færdig efter 2030.

Hvis aftalen som ventet falder endeligt på plads senere søndag, ventes den fremlagt på et pressemøde i Finansministeriet mandag.