LIGE NU:

Egholm-forbindelse: Nu kommer Vejdirektoratet med 86 nye svar

Tekniske problemer og et stort antal spørgsmål gjorde, at et virtuelt borgermøde om en ny Limfjordsforbindelse ved Aalborg endte med flere hundrede ikke-besvarede spørgsmål. Det prøver Vejdirektoratet nu at råde bod på.

Da Vejdirektoratet 24. marts holdt virtuelt borgermøde om den opdaterede VVM-undersøgelse for en ny Limfjordsforbindelse ved Aalborg, blev direktoratet - og det tekniske udstyr - rendt over ende: Der blev under mødet, som det vurderes, at cirka 400 fulgte med i, afleveret 370 spørgsmål.

Kun en brøkdel af spørgsmålene var imidlertid på grund af en teknisk fejl synlige i chat-funktionen under mødet, og Vejdirektoratets medarbejdere nåede "kun" at besvare cirka 60 af dem, inden de afsatte to timer var gået.

Nu kan de mange, der ikke fik svar på deres spørgsmål undervejs, til gengæld få det på skrift. Efter gennemgang af alle spørgsmål har Vejdirektoratet offentliggjort et 36 sider langt notat, hvori man besvarer - eller i hvert fald kommenterer - alle de overordnede eller konkrete spørgsmål, der blev stillet.

86 nye svar er det blevet til. Om klima, støj, økonomi, trafikale effekter - plus meget mere.

Gammel undersøgelse opdateres ikke

Et af de temaer, som modstandere af Egholm-løsningen har brugt mest krudt på i debatten og på borgermødet, er, at man også burde opdatere den 10 år gamle VVM-undersøgelse af det alternativ om et ekstra tunnelrør i øst, der i 2011 var en del af debatten. Det er blevet fremført, at fravalget af dette strider mod EU-regler.

I sit svar i notatet afviser Vejdirektoratet, at der ikke er lovhjemmel til alene at opdatere undersøgelsen af Egholm-linjen. Man henviser til, at i finansloven for 2019 - hvor pengene til opdateringen afsættes - fastlægges, at det er en VVM-undersøgelse for Egholm-forbindelsen, der skal opdateres.

"Lovgivningen, herunder både vejloven og VVM-direktivet, er ikke til hinder for, at opdateringen alene omfatter VVM-undersøgelsen for den linjeføring, der er truffet politisk beslutning om," hedder det i notatet, og det tilføjes, at vil man gå rettens vej for at afprøve dette, er lovgivningen sådan, at hvis Folketinget vedtager en anlægslov for projektet, kan lovligheden alene afprøves ved domstolene.

Her er eksempler på nogle af de andre svar i notatet:

Hvor meget dyrere ville det blive at lade tunnelen, der skal gå under Limfjorden syd for Egholm, fortsætte under øen og længere nordpå? Det vil, skriver Vejdirektoratet, blive "meget dyrt og kompliceret blandt andet grundet de særlige geotekniske forhold omkring Limfjorden".

Kan tudserne høre hinanden?

Har Vejdirektoratet eksempler på andre danske byer, der har en motorvejsring? spurgte en deltager i borgermødet, der selv kun kunne komme i tanke om Paris. Men, svarer Vejdirektoratet, "det er tæt på, at Herning har en komplet motorvejsring".

Er linjeføringen helt sikker nu? Svar: Egholmlinjen er "byggelinjesikret og dermed lagt fast i planlægningen". Men definitivt sikker er linjeføringen først, når Folketinget har vedtaget en anlægslov.

Har I udregnet, hvilket værditab motorvejen vil medføre for ejendomme omkring motorvejen? blev der også spurgt. Og nej, det indgår ikke i VVM-undersøgelsen, svarer Vejdirektoratet.

Vil en strandtudse-hun have lettere eller sværere ved at høre en strandtudse-han kvække, hvis hannen befinder sig i et vandhul, som ligger tæt op ad en trafikeret vej, end hvis vandhullet ligger langt fra en trafikeret vej? lød et andet skriftligt spørgsmål på borgermødet. Vejdirektoratet svarer, at det vurderes, at en hun vil have lettere ved at høre en han, når der ikke er trafikstøj. Emnet er, hedder det, ikke undersøgt til bunds, men "det formodes, at trafikstøj i aften- og nattetimerne kan føre til, at hunnerne kan have vanskeligt ved at høre og lokalisere hannerne, hvilket kan nedsætte artens ynglesucces".

Hvad betyder forbindelsen for turismen?

Er det beregnet, hvilke konsekvenser en ny forbindelse vil have for turismen på Egholm? Dette er vurderet, svarer Vejdirektoratet: Fremover vil øen ikke have samme værdi for turister, da "mange af de oplevelsesmæssige værdier ved at sejle til en forholdsvis uforstyrret ø, hvor der er langt til storbyens larm, går tabt. Konsekvensen for Egholm som turistdestination vurderes derfor at være væsentlig," hedder det i notatet.

Retfærdighedsvis skal det siges, at listen over spørgsmål fra borgermødet også omfatter nogle stykker, der ikke forholder sig kritisk til projektet, men tværtimod bakker en Egholm-forbindelse op.

Den opdaterede VVM-undersøgelse er i offentlig høring frem til 30. april. Mange hundrede har allerede afleveret høringssvar. Herefter skal Vejdirektoratet udarbejde et såkaldt høringsnotat, inden politikerne på Christiansborg - måske - vedtager en anlægslov, der endeligt lægger fast, at projektet bliver til noget. Parallelt med høringen har de politiske partier indledt forhandlinger om regeringens udspil til infrastruktur-investeringer de næste 14 år - et udspil, hvor en ny Limfjordsforbindelse til ca. syv mia. kr. indgår.

Hele Vejdirektoratets notat som opfølgning på det virtuelle borgermøde 24. marts kan ses her.

20_percent

play Ikke mere tjek af coronabevis: Fitnesscentre og kulturinstitutioner skal ikke længere tjekke coronapas

40_percent

play Nordjyde stadig i front ved DM i golf

310721 Skagen

Smitten i Skagen stiger – incidenstallet mangedoblet på en uge

310721 FO Danmarks første vandsøgshund

Walther er Danmarks første vandsøgshund

20_percent

play Ikke mere tjek af coronabevis: Fitnesscentre og kulturinstitutioner skal ikke længere tjekke coronapas

40_percent

play Nordjyde stadig i front ved DM i golf

310721 Skagen

Smitten i Skagen stiger – incidenstallet mangedoblet på en uge

Til forsiden

Til forsiden