Seneste nyt:

Egholm-forbindelse: Ny meningsmåling viser stor splittelse blandt nordjyderne

En tredjedel af nordjyderne er for en tredje Limfjordsforbindelse over Egholm. En tredjedel er imod, og den sidste tredjedel er i tvivl. Det er konklusionen på en ny undersøgelse fra TV2 Nord, der også viser store geografiske forskelle.

Om fire år begynder arbejdet med en ny Limfjordsforbindelse, der skal gå over øen Egholm. Det har et bredt politisk flertal i Folketinget besluttet. 

Men hvis nordjyderne selv skulle træffe valget, så ville opbakningen ikke være lige så stor som på Christiansborg.

TV2 Nord har fået foretaget en meningsmåling af Jysk Analyse blandt 702 repræsentativt udvalgte nordjyder. Her mener 31 procent, at det er den rigtige beslutning at lave en Limfjordsforbindelse over Egholm.

36 procent af respondenderne mener, at det er en forkert beslutning. Den sidste tredjedel er i tvivl eller har ingen holdning til spørgsmålet.

Det er særligt de nordjyske mænd, der er fortalere for en Egholm-forbindelse. Blandt de mandlige respondenter svarer 37 procent, at de er for forbindelsen, mens det kun er tilfældet for 26 procent af kvinderne.

Stor opbakning til en tredje forbindelse

Forbindelsen over Egholm splitter nordjyderne, men ifølge TV2 Nords undersøgelse, så er det placeringen af forbindelsen, der får mange til at sige nej og ikke selve idéen om en tredje forbindelse.

Når nordjyderne bliver spurgt, om de er for en tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg, så svarer 80 procent ja, mens kun syv procent er imod.

Opbakningen til en tredje forbindelse over Limfjorden er derfor stor i Nordjylland.

Store forskelle på nord og syd

Det er særligt nordenfjords, der er et ønske om en forbindelse via Egholm. 37 procent af respondenterne nord for Limfjorden mener, at det er en god idé med en Egholm-forbindelse, mens det kun gælder 25 procent syd for Limfjorden.

Ser man på de enkelte kommuner, bliver forskellene endnu tydeligere. I Aalborg er 45 procent af de adspurgte imod en Egholm-forbindelse. I de himmerlandske kommuner er der generelt mange (49 procent), der svarer ”ved ikke” til spørgsmålet, og kun 18 procent, der er for en Egholm-forbindelse.

Motorvejen føres vest om Aalborg og hen over øen Egholm. Her kører den under Limfjordens sydlige løb i en tunnel og over Limfjordens nordlige løb – Nørredyb - på en såkaldt lavbro.

I Frederikshavn, Hjørring og Læsø er størstedelen (34 procent) for en tredje Limfjordsforbindelse over Egholm. 

I Jammerbugt og Brønderslev er hele 42 procent af de adspurgte for en tredje Limfjordsforbindelse over Egholm, mens det i Thisted og Morsø kun er 28 procent, der er for en Egholm-forbindelse.

Undersøgelsen har en statistisk usikkerhed på cirka fire procentpoint.

OM UNDERSØGELSEN