SENESTE NYT:

Naboer vil have støjvolde: Ny motorvej over Limfjorden vil give støjgener

I dag har de udsigt til markerne i Hasseris Enge, men når og hvis der kommer en ny Limfjordsforbindelse over Egholm, så vil udsigten fra husene være til en firesporet motorvej og sandsynligvis en flere meter høj støjvold.

Støjvolden skal bekæmpe støjgener fra de mange biler og lastbiler, som ventes at køre på den nye motorvej hver dag. Ifølge beregninger fra Vejdirektoratet vil der køre 32.500 køretøjer på den nye motorvej i døgnet.

- Den ligger tæt på bebyggelse, og når vi tænker på, at motorvejen i den oprindelig plan kun ligger 200 meter fra husene, så vil det jo give støj til de huse, som har skel lige ud til, siger formanden for Hasseris Grundejerforening, Torben Thorup Jensen.

Grundejerforeningen har i en årrække gjort opmærksom på, at en forbindelse henover Egholm vil give betydelige støjgener i området.

I den nye VVM-redegørelse er linjeføringen ved Hasseris Enge flyttet 200 meter længere mod vest. Det skal begrænse støjgenerne i området.

- Støj er en udfordring. Der er en forventning om, at der kommer rigtig meget trafik på en 3. Limfjordsforbindelse, og derfor er vi også nødt til at sikre, at der bliver investeret tilstrækkeligt i støjskærme, så vi også tager højde for, at naboer ikke skal blive generet af den støj, som kommer, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Artiklen fortsætter under videoen:


Hvis den vestlige forbindelse vedtages, skal den gå fra Dall vest om Aalborg, krydse Limfjorden og Egholm og forbindes med den nuværende motorvej ved Vestbjerg.

- Vi skulle gerne have jordvold på den østlige side af motorvejen, som kan hjælpe med at reducere støjen, siger formanden for Hasseris Grundejerforening Torben Thorup Jensen.

30 ejendomme skal totaleksproprieres

Også på andre områder end støj vil vejanlægget berøre mange lodsejere på strækningen. Samlet set vil 160 lodsejere blive berørt af ekspropriationer. I alt skal 280 hektar inddrages.

30 ejendomme skal totaleksproprieres, og i forvejen er andre 10 ejendomme eksproprieret i forbindelse med valget af linjeføringen i 2014.

- Jeg forstår udmærket godt, at man kan være meget frustreret og ønsker det hen, hvor peberet gror, men man må også sige, at det, der er vigtigt at huske, er, at folk vil få en rimelig og fair erstatning. Det er klart, at man kan ikke bygge en ny vej, uden at der er mennesker, som det vil gå ud over, siger transportminister Benny Engelbrecht.

VVM-redegørelsen er i offentlig høring frem til 30. april, og en 3. Limfjordsforbindelse ventes at blive en del af den infrastrukturplan, som politikerne skal forsøge at nå til enighed om i løbet af foråret.

- Vi håber på, at det i givet fald bliver gennemført med så få gener som muligt og respekterer det, siger formanden for Hasseris Grundejerforening, Torben Thorup Jensen.