Seneste nyt:

Naturfredningsforening kommer med hård kritik af aftale om Egholm-forbindelse

En motorvej over Egholm vil ødelægge fremtidens muligheder for at nyde uberørt natur tæt på Aalborg, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening.

I løbet af de næste årtier vil Aalborg vokse sig til en større by. Og derfor vil det på sigt få store konsekvenser, at et flertal i Folketinget har besluttet at anlægge en tredje Limfjordsforbindelse over øen Egholm.

Det mener Danmarks Naturfredningsforening.

- Det vil få størst konsekvenser for fremtidige naturmuligheder. Egholm ligger tre minutters sejlads fra Aalborg. En ø, hvor der er fuldstændig stille, og hvor man kan kigge over på storbyen uden larm, siger Martin Sloth Andersen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Aalborg.

Han mener, at man i fremtiden kommer til at mangle muligheden for at nyde naturen tæt på storbyen.

- Det kan ikke laves om. Når først motorvejen er der, så er den der. Når byen vokser, vil man ærgre sig over, at man lod den blive spærret inde af en motorvejsring. Det er skræmmende, siger Martin Sloth Andersen.


Lysbugede knortegæs lever omkring Egholm og kan komme til at lide under byggeriet af motorvejsforbindelsen over Egholm
Lysbugede knortegæs lever omkring Egholm og kan komme til at lide under byggeriet af motorvejsforbindelsen over Egholm

Kan ødelægge fjorden

Vejdirektoratet vurderer, at anlægsarbejdet af den nye forbindelse vil vare i otte år, og det er ifølge Naturfredningsforeningen her, der kan blive gjort mest skade på dyr og natur i Limfjorden.

- Man skal passe på, at man ikke hvirvler en masse mudder og slam op, som ødelægger det sårbare ålegræs i vores fjord. Vores Limfjord har det meget skidt, og Egholm-forbindelsen i anlægsfasen vil ikke gøre det bedre for den fjord, siger Martin Sloth Andersen.

Ålegræsset på havbunden er blandt andet guf for lysbugede knortegæs, og det er derfor vigtigt for fjordens økosystem. Også strandtudser er nogle af de arter, der kan lide under anlæggelsen af den nye limfjordsforbindelse.

- Selvfølgelig får det konsekvenser for dyrene. Det vil få konsekvenser på individplan, men på længere sigt så er artens overlevelse ikke truet, understreger Martin Sloth Andersen.


Føler sig ikke hørt

Danmarks Naturfredningsforening er blandt de aktører, der indsendte høringssvar i april med alvorlig kritik af planerne om en Limfjordsforbindelse via Egholm.

Her foreslog organisationen blandt andet et tredje limfjordsrør eller en østlig forbindelse som alternativ.

Men de føler sig ikke hørt. For der er tilsyneladende ikke blevet fulgt op på høringsprocessen, inden et politisk flertal mandag gjorde planerne til en realitet.

- Der er ikke kommet et resumé fra høringsprocessen. Vi har ikke engang en sikker fornemmelse af, at hørringsvarene er blevet læst, siger Martin Sloth Andersen.

Han vil nu arbejde for at begrænse skademulighederne mest muligt i forhold til det fremtidige byggeri og anlægsarbejde.

Den nye motorvejsforbindelse vurderes at stå færdig i 2033.