LIGE NU:

Regeringen fremlægger plan: Nu skal den 3. Limfjordsforbindelse vedtages

Regeringens plan for fremtidens infrastruktur omfatter en ny forbindelse over Limfjorden, men det er endnu uvist hvornår den nye trafikale pulsåre, vil stå klar.

Regeringen vil torsdag præsentere sin infrastrukturplan, der indeholder trafikale investeringer for de næste mange år. Planen hedder "Danmark Fremad" og selvom det først er torsdag, den bliver præsenteret officielt, er der allerede nu er en del af planen, der er blevet offentliggjort. For os i Nordjylland er den helt store nyhed, at regeringen ønsker at sætte gang i arbejdet med den 3. Limfjordsforbindelse.

- En 3. Limfjordsforbindelse har været et ønske i Nordjylland i rigtig mange år. Det er det nordjyske KKR-samarbejdes aller øverste prioritering, fortæller transportminister Benny Engelbrecht til TV2 Nord.

- Der er trængsel i Aalborg og den trængsel ønsker vi at løse. Derfor vil regeringen i forbindelse med vores samlede plan for Danmarks infrastrukturinvesteringer prioritere en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, fortsætter ministeren, der håber på opbakning til den 3. Limfjordsforbindelse og resten af det store infrastruktur-katalog fra Folketingets partier.


Fakta: Økonomien i den 3. Limfjordsforbindelse

At køre vest om Aalborg og over Limfjorden via Egholm - eller omvendt - har dog fortsat lange tidsmæssige udsigter og i regeringens udspil er der ikke sat årstal ind for hvornår hvert enkelt projekt skal være færdigt. Således ved vi i øjeblikket kun, at planen strækker sig frem til 2035 - altså 14 år frem i tiden.

- Vi skal forhandle med Folketingets partier og noget af det, vi skal forhandle om er naturligvis den rækkefølge tingene skal bygges i. Det er klart at der er nogle forudsætninger, der skal løses først. Der er ekspropriationer som skal gennemføres før man kan gå igang med byggeprocessen. Men det bliver altså noget af det, vi skal drøfte med Folketingets partier. Fra regeringens side er vi klare. Vi ønsker at bygge en tredje Limfjordsforbindelse og den skal være i den linjeføring, der blev aftalt for mange år siden - i 2014, siger Benny Engelbrecht, som dermed sætter hårdt mod hårdt forud for de politiske forhandlinger.

Ny forbindelse diskuteret i et halvt århundrede

Diskussionen om en tredje forbindelse over Limfjorden ved Aalborg er efterhånden 50 år gammel. Ikke lang tid tid efter den storslåede indvielse af Limfjordstunnelen, der var den første af sin slags, blev det nemlig foreslået at lave en Limfjordsforbindelse vest om landsdelens hovedstad. Og siden har projektet - og ikke mindst linjeføringen af projektet - været oppe til debat.

Se tidslinjen over den 3. Limfjordsforbindelse her

Det er således ikke første gang at Nordjylland fra Christiansborg bliver "lovet" en ny Limfjordsforbindelse. I 2019 var det den daværende regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative, der sammen med Dansk Folkeparti fremlagde en 112 milliarder dyr infrastrukturplan, som også indeholdt en forbindelse over Egholm. 

Den plan blev dog fremlagt så tæt på folketingsvalget, at det flertal, der stod bag den, var væk, da stemmerne var talt op efter grundlovsdags-valget og Lars Løkke Rasmussen kunne begynde at pakke sit kontor i Statsministeriet sammen.

Fakta: Så lang tid tager det at bygge den nye forbindelse

Og nu er regeringen så - anført af transportminister Benny Engelbrecht - også ude med budskabet om, at der skal investeres store milliardbeløb i udbygning af infrastrukturen - og herunder altså også omkring syv milliarder i en 3. Limfjordsforbindelse.

I regeringens infrastrukturplan anføres det, at den nye forbindelse - der skal løbe over 20 kilometer fra E45 ved Svenstrup i syd til E39 ved Vestbjerg i nord - skal aflaste de eksisterende forbindelser forbindelser, reducere trængslen der plager specielt morgen- og eftermiddagstrafikken på E45 samt øge trafiksikkerheden.

Mængden af trafik i Limfjordstunnelen har da, som man kan se på grafen herunder, også kun bevæget sig i en retning: Op.

Det forudså man allerede da tunnelen var ganske ny og malingen knapt tør, så diskussionen om en tredje Limfjordsforbindelse er altså, som man kan se på tidslinjen herunder, bestemt ikke ny.

1969

Limfjordstunnelen bliver indviet den 6. maj 1969 efter at have været fem år undervejs.

Der er tale om Danmarks første motorvejstunnel og den indvies naturligvis af Hans Majestæt Kong Frederik IX.

1973

Et udvalg foreslår en bro ved Lindholm som en 3. Limfjordsforbindelse...

1978

Forslaget til en forbindelse i Lindholm-linien i sammenhæng med en ny vej vest om Aalborg stadfæstes.

1991

Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt beslutter at iværksætte en ny undersøgelse. Der undersøges ni forskellige linjeføringer og resultaterne af disse undersøgelser ligger klar i 1993

2003

Nordjyllands Amt udarbejder VVM-undersøgelse og vedtager et regionplantillæg for en 3. Limfjordsforbindelse - en motorvej vest om Aalborg i Egholmlinjen.

I 2006 underkender Naturklagenævnet regionplantillægget og den tilhørende VVM-redegørelse for 3. Limfjordsforbindelse på grund af manglende vurderinger af Egholmliniens påvirkning af Natura 2000 og EU-fuglebeskyttelsesområdet.

2009

Der indgås trafikaftale, hvor det aftales at færdiggøre VVM-redegørelsen.

2011

Vejdirektoratet præsenterer en VVM-redegørelse for en 3. Limfjordsforbindelse, som peger på tre forskellige linjeføringer: Egholmlinjen, Lindholmlinjen og en parallel tunnelforbindelse.

Året efter indstiller Vejdirektoratet til ministeren, med baggrund i VVM-redegørelsen, at en 3. Limfjordsforbindelse anlægges i en Egholm-linjeføring. Lindholm-linjen fravælges endeligt.

2014

Linjeføringen for en 3. Limfjordsforbindelse fastlægges i en trafikaftale den 24. juni 2014. Bag aftalen står den daværende regeringe (S og RV) samt Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

2018

Aalborg Alliancen bestående Aalborg Kommune, Dansk Industri og LO i Aalborg med flere dannes og Aalborg Kommune tilbyder at bidrage med 30 mio. kr. årligt af provenuet fra dækningsafgiften over de næste 20 år, svarende til 600 mio. kr. til medfinansiering af den 3. Limfjordsforbindelse.

2019

I marts 2019 præsenterer den daværende VLAK-regering sammen med Dansk Folkeparti en infrastrukturplan, der indeholdt finansiering af en forbindelse over Egholm.

Aftalen blev dog præsenteret så kort tid før folketingsvalget - hvor magten som bekendt skiftede hænder - at planen ikke blev endeligt vedtaget.

Samme år påbegynder Vejdirektoratet opdateringen af den efterhånden gamle VVM-redegørelse. En opgave, der blev afsat 2,5 millioner kroner til i Finanslov 2018.

2021

I februar præsenteres den opdaterede VVM-redegørelse. Den efterfølges af høringsperiode, et digitalt borgermøde og megen debat i medierne.

8. april præsenterer regeringen en infrastrukturplan, der indeholder en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Dele af planen kommer dog allerede offentligheden til kende den 7. april

Benjamin Saltum skole

Skolehjælp til anbragte børn: Nu tør Benjamin drømme om at blive landmand

260921 Foromtale retssag

Vanvidskørsel: Kørte 140, venstre om helle og over for rødt

Louise Toft-Hansen, Svinkløv

play Fem år efter badehotellet brændte: - Denne dag vil altid gi’ et gib i mig

ENG4_8164.MXF.00_39_33_07.Still001

play Efter to år med corona: Efterskolelivet hitter

Benjamin Saltum skole

Skolehjælp til anbragte børn: Nu tør Benjamin drømme om at blive landmand

260921 Foromtale retssag

Vanvidskørsel: Kørte 140, venstre om helle og over for rødt

Louise Toft-Hansen, Svinkløv

play Fem år efter badehotellet brændte: - Denne dag vil altid gi’ et gib i mig

Til forsiden

Til forsiden