Serie EKKO

37:21

Dette afsnit

EKKO (3:12)

26/10/2019

I Skørrebro fodres op mod 100 ravne, en tidlig skægmåler er på plads i nåletræerne, og en overkørt ræv fra Almindingen obduceres, mens den kortnæbbede gås slår bornholmerrekord i EKKO.

Naturprogrammet EKKO følger natulivet på Bornholm

Afsnit

Alle serier