Serie Fra talerstol til prædikestol

27:14

Dette afsnit

Fra talerstol til prædikestol (1:2)

28/11/2015

Vi har fulgt jobskiftet fra folketing til sognepræst for Pernille Vigsø Bagge

Alle serier