LIGE NU:

Dage efter sammenstyrtningen: Ejer har endnu ikke sikret bygning

Trods et straks-påbud om at lave sikkerhedsafspærring rundt om grunden og resterne af den sammenstyrtede skolebygning i Dybvad, så har ejeren endnu ikke foretaget sig noget eller besigtiget skadernes omfang.

Det er fire dage siden, at en af bygningerne på den forladte skole i Dybvad styrtede sammen, men der er stadig fri adgang til både grunden og de faldefærdige bygninger. Frederikshavn Kommune griber nu ind, hvis ejeren ikke handler.

- I morgen kl. 14.00 kommer kommunen herud og konstaterer, om det er blevet afspærret, som det skal, og hvis ikke det er det, så gør kommunen det for ejerens regning, siger Peter Sørensen, formand for Plan- & Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune.

Politi og beredskab var lørdag morgen kaldt ud til skolen efter, at en af bygningerne var styrtet sammen, og umiddelbart herefter satte Frederikshavn Kommune hegn op foran hovedindgangen til skolen ud til Idskovvej, så den indgang er blokeret.

Indgangen til den forladte skole er blokeret med hegn.
Indgangen til den forladte skole er blokeret med hegn.

Bag skolen er der stadig fri adgang til både skolen og den fløj, som styrtede sammen natten til lørdag.

- Vi er fuldt ud bevidste om, at der stadig er adgang til grunden, og det skal ikke være sådan, siger Peter Sørensen.

Udvalgsformand: Det har været farligt længe

Ejeren af den tidligere Real Skole i Dybvad Minedret Memet fra Odense fik for mere end 2 uger siden et påbud om at sikre bygningen. Fristen for at gøre noget udløber til midnat.

- Det er forfærdeligt, at det har stået så lang tid. Det er jo ikke kun de sidste 14 dage, at det har været farligt. Det har jo været farligt i lang tid, siger formanden for Plan- & Miljøudvalget, Peter Sørensen.

skoleruin4

Efter sammenstyrtningen i lørdags har ejeren fået yderligere et påbud om også at sikkerhedsafspærre grunden. Også den frist udløber til midnat.

Naboer til skolen: Unge besøger skolen om natten

Naboerne til den forladte skole i Dybvad har forklaret til TV2 Nord, at der så sent som for halvanden uge siden var unge mennesker på skolen om natten. De har derfor gentagne gange appelleret til at skolen enten rives ned eller lukkes forsvarligt af, så der ikke er adgang til grunden.

TV2 Nord har i dag forgæves forsøgt at komme i kontakt med Minedret Memet, som ejer skolen. Hun købte skolen af sin ægtefælle i september 2019 for 66.000 kroner. De senere år har hverken den nuværende ejer eller hendes ægtefælle haft udviklings- eller nedrivningsplaner for skolen.

- Jeg kan ikke se anden udvej, end at den skal rives ned, siger Peter Sørensen.

Frederikshavn Kommune har ikke hjemmel til at pålægge ejeren at rive bygningen ned, men kommunen håber, at lørdagens sammenstyrtning kan åbne for en dialog med ejeren, så man kan lave en aftale om nedrivning. Alternativet er en dyr sikring er grunden nu.

- Jeg har ikke begreb om, hvad det koster, men billigt er det ikke, så derfor synes jeg også, at det er bedre, at man indgår i en dialog, så vi kan få ryddet op her. Det vil jo være fantastisk for byen, siger Peter Sørensen.

Alt inventar fra skolen er fjernet. Det samme er døre og vinduer, så mere den end 100 år gamle bygning er i forfald.
Alt inventar fra skolen er fjernet. Det samme er døre og vinduer, så mere den end 100 år gamle bygning er i forfald.
Natten til lørdags styrtede en bygning sammen i den forladte skole i Dybvad, mens trods flere påbud om at sikre ejendoms forsvarligt, så har ejeren af skoleruinen endnu ikke foretaget sig noget i Dybvad.