38 elever havde i dag første skoledag i Sæby. Og et korps af store elever står klar til, at gøre opstarten nemmere. Foto: Jesper Christiansen

De store hjælper de små med skolestart

Sommerferien er slut. I dag var første skoledag for mange elever rundt om i Nordjylland. For 38 elever i 0. klasse i Sæby var det allerførste skoledag.

På skolen har de ældste elever en særlig opgave. De skal hjælpe de nye elever godt i gang med skolelivet.

Sebastian Dam Dyhr og Clara Schou Nørbjerg fra 4. klasse er to af de i alt 42 elever, som er med i skolens såkaldte legepatrulje, som i 2 frikvarter hver dag har til opgave at hjælpe de yngste elever.

- Vi skal sørge for, at der ikke er nogen, som sidder alene. Vi skal også hjælpe dem, så de får en god skolestart. Rigtig god, fortæller Sebastian Dam Dyhr og Clara Schou Nørbjerg.

Sebastian Dam Dyhr og Clara Schou Nørbjerg er klar til at hjælpe de nye elever godt i gang. Foto: Jesper Christiansen

I dag havde de 38 nye elever i 0. klasse på Sæby Skole mor og far med i skole. I den første uge får de nye lov til at vænne sig til skolelivet og holder blandt andet frikvarter alene, men i næste uge er de sammen med de øvrige elever, når der er pauser.

- Når vi kommer til frikvarterne, så er der fyldt med børn i gule veste fra legepatruljen på legepladsen, i skoven og på boldbanerne. De ældste leger med og føler et stort ansvar for de yngste elever, fortæller skoleleder Jesper Koltoft.

Ordningen med legepatruljen har været en stor succes. Det første år meldte 12 elever sig til patruljen. I år er der 42 elever med, og både Clara og Sebastian er klar til at hjælpe de nye elever i gang.

- Alle må være med. Vi finder på nogle lege, og så kan de bare komme, og hvis der er nogen, som har brug for hjælp, så hjælper man dem bare, siger de to elever fra 4. klasse.

38 elever på første skoledag i Sæby. Foto: Jesper Christiansen