Frederikshavn Havn vinder Frederikshavn Erhvervsråds Vækst og Vilje Erhvervspris for havnens ambitiøse vækststrategi og havneudvidelse. Foto: Iben Yvonne Hedemann

Frederikshavn Havn vinder Vækst og Vilje Erhvervsprisen

Frederikshavn Havn vinder Frederikshavn Erhvervsråds Vækst og Vilje Erhvervspris for havnens ambitiøse vækststrategi og havneudvidelse.

Det var en glad og ydmyg Mikkel Seedorff Sørensen, der som adm. direktør for Frederikshavn Havn, kunne modtage Frederikshavn Erhvervsråds Vækst og Vilje Erhvervspris 2018 foran 230 deltagere i Det Musiske Hus sammen med bestyrelsesformand Bo Uggerhøj. 

- Vi er simpelthen så stolte og ydmyge over prisen, netop fordi det er erhvervets egen pris. Vi er meget taknemlige for anerkendelsen, siger Mikkel Seedorff Sørensen.

For 14. gang prisen bliver uddelt og gives til en virksomhed eller person,  som har betydning for vækst og udvikling i lokalområdet

I begrundelsen for hvorfor Frederikshavn Havn i år modtager prisen lyder det blandt andet, at havnen  igennem de sidste par år udviklet sin egen forretning og samtidig været vækstmotor for rigtig mange andre virksomheder i byen med en ambitiøs udvidelse. Virksomheder på havnen har kunnet tage flere ordre ind, andre har etableret sig på havnen, og nye er på vej ind. Havnen har via en proaktiv og målrettet vækststrategi tiltrukket virksomheder til Frederikshavn, som ellers ikke ville være kommet til byen.

Frederikshavn Havns 2021 strategi for vækst og udvikling er allerede lykkedes næsten 100 procent, forklarer bestyrelsesformand i Frederikshavn Havn, Bo Uggerhøj:

- Vi lavede en strategi for, hvad vi ville med havneudvidelsen – det skulle være en kombination af vækst hos eksisterende virksomheder og tiltrækningen af nye. Vi har aktivt arbejdet med targets og potentielle kundelister inden for vores fire strategiske fokusområder; turisme og færgefart, konventionel havnevirksomhed, maritim service samt miljø og genindvinding. Vi må sige, at vi allerede her i begyndelsen af 2019 er tæt på at være lykkedes 100 procent med vores 2021 strategi.

Frederikshavn Havn har i efteråret færdiggjort etape 1 af en storstilet havneudvidelse med 600 meter kaj, 11 meters vanddybde forberedt til 14 meter og 330.000 kvm baglandsareal, der næsten er meldt udsolgt.  Havnen har derfor allerede påbegyndt en etape 2 udvidelse, der forventes at stå færdig i 3. kvartal 2019.

- Med de kontrakter vi har indgået, har vi mere end nået vores økonomiske mål og ønsket om at skabe flere arbejdspladser. Vores hovedfokus er nu på en succesfuld igangsætning og drift af aktiviteterne i forbindelse med etape 1 og 2, forklarer Mikkel Seedorff Sørensen. 

Iværksætterprisen gik til Skagenfisker 

Ud over Vækst og Viljeprisen blev Iværksætterprisen også uddelt, og den gik til 23-årige Lars Sørensen fra Skagen, der i januar 2017 købte sit eget fartøj S440 Sofie Lykke, hvor han fisker primært jomfruhummer og torsk.

- Jeg er meget beæret over at være indstillet og selvfølgelig også vinde prisen. Det giver en stor frihed at have sit eget fartøj, og man bestemmer selv, hvordan man vil drive det. Jeg har aldrig lavet andet end at fiske – jeg har ikke haft et fritidsjob eller lignende, men altid været med på min fars båd. Så jeg føler, at jeg er skabt til det her, og tror og håber da også på, at jeg er fisker om 30 år, siger Lars Sørensen, der i dag har sin far ansat på dækket.

I begrundelsen for indstillingen af Lars Sørensen lød det blandt andet, at "Lars har haft modet til at gå efter sin drøm og handle på den. Han har trods sin unge alder sparet en halv million kr. op for at kunne erhverve sig den tyve tons store kutter, mens han har fået hjælp af andre i fiskerierhvervet til den øvrige finansiering. Lars Sørensen er med kutter Sofie Lykke et godt eksempel på et ungt menneske, der bliver i området for at skabe en forretning, som forventes på sigt at medføre nye investeringer".

Til arrangementet var der også et indlæg fra Torben M. Andersen, der som økonomisk professor og tidligere overvismand gav en økonomisk indsigt for Danmark, men også gav et indblik i sin egen opvækst i Frederikshavn, hvor han i dag stadig er tilknyttet Bangsbostrand Byorkester.