Foto: Søren Broust Hansen

Frederikshavns unge kriminelle er på byrådets dagsorden

Byrådet i Frederikshavn skal torsdag orienteres om tre mål, der skal sætte en stopper for den ungdomskriminalitet, der hersker i Frederikshavn.

Der er for alvor kommet opmærksomhed på unge kriminelle i Frederikshavn. Det drejer sig hovedsageligt om 12-13-årige unge, som samles i grupper, hvor kriminalitet, narkotika og våben er en del af deres hverdag.

Frederikshavn Kommune og det lokale politi har været under pres siden marts måned, og nu skal der gøres noget. 

Læs også Kommune slår alarm: 12-13-årige samles i bandelignende grupper

På udvalgets møde torsdag får Børne- og Ungdomsudvalget en orientering om tiltagene for at styrke indsatsen over for de unge kriminelle i kommunen.

Indsats Ungeliv vil de næste tre år sætte et større fokus på livet "under broen", forstået som de unge, der  ofte overlades til tilfældighedernes spil. Der skal med andre ord skabes sammenhæng "under broen".

Indsatssen handler især om tre sammenhængende mål, som skal igangsættes af kommunen og Indsat Ungeliv.

Første mål på listen er at intensivere indsatsen mod kriminalitet og uroskabende unge. Her vil kommunen de kommende år sætte målrettede, handlingsorienterede initiativer i gang, som skal være med til at løse de kerneproblemer, der er blandt de unge i Frederikshavn.  

Derudover vil kommunen igennem Indsats Ungeliv skabe sammenhæng mellem ungetilbud som SSP, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), skoler, Ungdomsskolen, foreningsliv og fritidscentrene, der i fællesskab skal mindske kriminaliteten og sørge for, at de unge med uroskabende adfærd kan begå sig i samfundet.

Det sidste mål på listen er, at kommunen i sammenspil med de unge vil skabe attraktive miljøer, som er baseret på meningsfulde aktiviteter og positive fællesskaber med signifikante voksne.

Beslutningskompetencen ligger hos Børne- og Ungdomsudvalget, og det ansvarlige center i sagen er Fritidsklub HotSpot. På mødet vil sagsbehandler Elsebeth Wiwe orientere politikerne.

Indsats Ungeliv er berammet til en 3-årig periode.

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.