LIGE NU:

Kystbeskyttelse ved Gammel Skagen forbedres

I næste uge begynder arbejdet med at renovere og øge kystbeskyttelsen fra Rævehulevej til Højen Fyr i Gammel Skagen.

Hver eneste dag æder havet af strande og kystbeskyttelse langs kystlinjen. Derfor begynder arbejdet med at forny og forbedre kystbeskyttelsen ved Gammel Skagen mandag. Det skriver Kanal Frederikshavn.

Projektet med at renovere høfderne mellem Rævehulevej og Højen Fyr og etablere nye høfder har været undervejs i flere år. Frederikshavn Kommune og kystsikringslauget har fået endelig tilladelse til sikringen, der forventes afsluttet inden 1. maj 2019.

- Arbejdet begynder på mandag og varer så langt hen mod slutningen af 2018, som vejret tillader. Hvis ikke arbejdet kan færdiggøres inden vinter, genoptager entreprenøren arbejdet i foråret 2019, siger Tinne Stougaard, der er landinspektør i Center for Teknik og Miljø i Frederikshavn Kommune til Kanal Frederikshavn.

Nogle af høfderne ud for Gammel Skagen stammer fra 1950'erne, og de har førsteprioritet. De gamle høfder skal nedbrydes og bygges op på ny med både genbrugsmaterialer og nye materialer. Desuden skal der etableres syv nye høfder på strækningen.

Udgangspunkterne for renoveringsarbejdet er de eksisterende parkeringsarealer for enden af Skagbanke og Buttervej. Der kommer til at være en del arbejdskørsel til og fra de to arbejdspladser og langs stranden i arbejdsperioden.

I foråret 2019, når alle høfderne er færdigrenoverede, begynder arbejdet på solnedgangspladsen, der skal renoveres.