Foto: Jesper Christiansen

Nu svarer lukket Sæby-læge igen på hård kritik

Læge Tage Thusgaard Kristiansen tager for første gang bladet for munden og udtaler sig, efter at Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) tvang den 74-årige praktiserende læge til at lukke sin klinik i Sæby.

- Min klinik er lukket, uden at jeg groft har fejlbehandlet en patient, uden dødsfald, uden mange patientklager. Selvfølgelig må jeg kigge indad. Der er ting, der ikke var gode nok, men det handlede primært om dokumentation og journalføring. Og om en lidt for godmodig gammeldags læge, der ikke skriver hurtigt på tastatur, skriver Tage Thusgaard Kristiansen i et længere indlæg på dagensmedicin.dk.

Han står frem for at dele sine overvejelser om lægernes arbejdsvilkår med sine kollegaer, skriver kanalfrederikshavn.dk.

En aktindsigt, som TV2 Nord har fået, viste, at det var flere graverende fejl, der fik Styrelsen for Patientsikkerhed til at sanktionere Sæby-lægen. Tage Thusgaard Kristiansen overså blandt andet en graviditet og indstillede den kvindelige patient til operation for mavebrok samt sterilisation.

Læs også Læge overså graviditet og indstillede kvinde til operation for mavebrok

Hertil forklarer Tage Thusgaard Kristiansen, at han tilbød kvinden en akut konsultation, men hun udeblev. Kvinden klagede over rygsmerter, da hun kontaktede Sæby-lægen.

Da hun tidligere har skjult en graviditet indtil 31. uge, og da hun ifølge Tage Thusgaard Kristiansen virkede usikker på spørgsmålet om graviditet, valgte han at tilsige hende til kontrol, men hun udeblev. En måned senere fødte hun et velskabt barn i 36. graviditetsuge - i øvrigt kvindens fjerde barn.

Tage Thusgaard Kristiansen forholder sig også til flere andre kritikpunkter i sit indlæg, som han afslutter således:

- Til mine kolleger med fremtid i praksis vil jeg sige:

· Embedslægerne er ikke jeres kollegiale sparringspartnere. De er et fremskudt kontrolorgan.

· Overvej, hvor længe I som stand vil acceptere at arbejde under regler, som ingen fuldt ud kan imødekomme, når det kommer til journalføring og udskrivelse af afhængighedsskabende medicin. Jeg har oplevet kolleger, der ikke turde hjælpe mig, fordi de var bange for, at styrelsen kastede sin tilfældige lyskegle i deres retning. Det er uholdbart.

· Defensiv medicin er nu virkelighed. Planlæg derefter.

· Gør, som der bliver sagt. Jeg har forsøgt at kæmpe for mine synspunkter – det er ikke det, systemet ønsker.

· Dokumentationsspøgelset medfører for praktiserende læger, at kvalitetstid er blevet en mangelvare. Samtalen med patienten og den objektive undersøgelse bør fylde mere, end tilfældet er i dag – i forhold til journalføring og dokumentation.

· Uindskrænket magt er aldrig helt godt. Måske skulle man dele STPS’s magt op i to dele – en undersøgende og en ‘dømmende’ del, der er uafhængige af hinanden. Den "dømmende" bør bestå af folk med relevant klinisk baggrund.

· Måske burde man overveje båndoptagelse af konsultationerne.

· Jeg ønsker ikke en revurdering – der er ej heller ankemulighed. Jeg har tabt dette slag med styrelsen. Dette er mit indspark, jeg trækker mig nu tilbage og vil ikke tale yderligere med journalister. Det er jo svært at forsvare sig uden at kompromittere sin tavshedspligt.

Tak for 40 gode år i sundhedsvæsenet. Jeg tror ikke på, at STPS har reddet nogle menneskeliv ved at lukke min praksis to måneder før min pension, men så fik de da vist i statistikken, at de er handlekraftige, skriver Tage Thusgaard Kristiansen i indlægget på dagensmedicin.dk.