LIGE NU:

Ny erhvervsuddannelse skal sikre fiskeindustrien kvalificeret arbejdskraft

En uddannelse i IT, produktionsformer, sikkerhed og meget mere skal sikre fiskeindustrien kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

En ny uddannelse rettet mod fiskeindustrien er klar til at starte sit første hold op i januar 2017. Uddannelsen har navnet Fishtech og er blevet til i et samarbejde mellem EUC Nord, Erhvervshus Nord og Center for Arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune.

Uddannelsen blev præsenteret onsdag eftermiddag og omkring 30 personer var mødt op for at høre mere om uddannelsen, der skal skaffe firskebranchen kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

Uddannelsen tager 2,5 år, og det er allerede lykkedes at skaffe 16 praktikpladser til de kommende studerende. Uddannelsen er en individuelt tilrettelagt uddannelse, der består af et grundforløb samt et hovedforløb, hvor der veksles mellem praktik og skoleforløb. Derudover indeholder uddannelsen blandt andet naturfag og IT, produktionsformer og -processer, sikkerhed og arbejdsmiljø og meget mere.

Uddannelsen slutter med en svendeprøve og når den er bestået, får de studerende titlen fiskeindustrioperatør.

- Fiskeindustrien har udviklet sig kraftigt i retningen af mere teknologi, større krav om sikkerhed, hygiejne og kvalitet med videre. Derfor har fiskeindustrien ønsket at få etableret en ny erhvervsuddannelse, så de unge mennesker, som søger mod fiskeindustrien, kan blive klædt ordentligt på til at varetage de komplekse opgaver, som det indebærer at arbejde i en moderne fiskeindustri, forklarer Marianne K. Vestergaard, erhvervskonsulent hos Erhvervshus Nord.

Gert Nielsen er formand for Fiskeundustriens Arbejdsgiverforeingn (FIA) og han var med, da uddannelsen onsdag blev præsenteret.

- Vi mener helt klart, at vores erhverv har manglet en formaliseret erhvervsuddannelse, hvor man lærer om de forskellige facetter af fiskeindustrien lige fra bakteriologi, fiskerikendskab og hygiejne til styring af maskiner og truckcertifikat. Vi håber virkelig, at den nye uddannelse med et konkret uddannelsesbevis kan lokke flere unge til vores fag og være med til at sikre de kompetencer, som industrien efterspørger nu og i fremtiden, siger Gert Nielsen, der også er direktør for launis A/S i Aalbæk, der blandt andet producerer marinerede sild.

Gennemsnitsalderen i produktionen for de fleste fiskerivirksomheder ligger mellem 40 – 50 år, viser den forudgående analyse. Mange virksomheder forudser derfor, at de i løbet af de næste 5 – 15 år får en stor udskiftningsprocent, da en del medarbejdere går på pension. Dertil sker der en modernisering af produktionen, som giver et behov for en uddannelse målrettet fiskeindustrien.