03:25

Lejeloven blev skærpet i 2015, men det er der mange af de små private udlejere, der ikke har forstået.

Udlejer Jan Pedersen har tabt op mod 13.000 kroner til istandsættelse af en lejlighed, fordi han ikke havde styr på lejeloven. Foto: Daniel Mikkelsen

1 af 2

Private udlejere snyder sig selv for tusindvis af kroner

Private udlejere taber sager på stribe i huslejenævnene, fordi udlejerne ikke har sat sig ind i reglerne for fraflytningssyn. Det betyder, at lejerne må beholde hele depositummet, når de flytter.

Nikolaj Christensen havde flere kontroverser med sin udlejer, da han boede til leje i en lejlighed i Frederikshavn. De skændtes om skimmelsvamp, et væltet stakit og vand, der trængte ind i lejligheden. 

- Vi havde ikke noget godt forhold. Jeg kunne aldrig få fat i ham, når der var noget der skulle repareres, siger Nikolaj Rimer Christensen

Da Nikolaj flyttede ud af lejligheden, kunne han heller ikke få en aftale med udlejeren om at lave et fraflytningssyn, og derfor blev det aldrig gennemført.

De regninger på istandsættelse, der ryger i vasken, de er sikkert i mange tilfælde fuldt berettigede. Så det er da trist, at udlejerne mister så mange penge, bare fordi man ikke kender reglerne og ikke kan finde ud af at efterleve dem.

Ole Kirkegaard, formand for Huslejenævnet i Frederikshavn Kommune.

- Når jeg endeligt fik fat i ham, så havde han jo ikke tid. Han arbejdede eller skulle til håndbold, forklarer Nikolaj.

Nikolaj var indstillet på at han skulle betale for at få malet vægge og lofter, da han flyttede fra lejligheden, men udlejeren ville beholde stort set hele depositummet på godt 13.000 kroner til istandsættelse. Det klagede Nikolaj over til huslejenævnet. Han fik fuldt medhold og hele depositummet tilbage - udelukkede fordi udlejeren ikke havde fået lavet det obligatoriske fraflytningssyn.

- Det er nogle dyre lærepenge, der er nogle udlejere, der kommer af med her. Det er det altså, siger Ole Kirkegaard, der er formand for huslejenævnene i Frederikshavn, Rebild og Jammerbugt Kommuner.

Ole Kirkegaard, har været med til at afgøre Nikolajs Rimer Christesens sag. Alene i Frederikshavn har han haft seks sager, hvor udlejere er gået glip af mange tusinde kroner til istandsættelse, fordi formalia omkring fraflytningssynet ikke er overholdt. Ole Kirkegaard har netop haft en sag hvor en udlejer har måtte vinke farvel til et krav om istandsættelse for 99.000 kroner, fordi udlejeren ikke havde fået lavet fraflytningssynet

- De regninger på istandsættelse, der ryger i vasken, de er sikkert i mange tilfælde fuldt berettigede. Så det er da trist, at udlejerne mister så mange penge, bare fordi man ikke kender reglerne og ikke kan finde ud af at efterleve dem, siger Ole Kirkegaard.

Nye lovgivning fra 2015

Folketinget strammede lejeloven i 2015, fordi man mente at reglerne omkring især fraflytning var for uklare. Nu siger reglerne at udlejeren senest 14 dage efter fraflytning, skal holde fraflytningssyn sammen med lejeren i lejligheden.

Fraflytningssynet skal varsles syv dage før det bliver afholdt. Under synet skal der udfyldes en fraflytningsrapport, hvor lejer og udlejer bliver enige om hvad der skal sættes i stand. Rapporten skal underskrives og udleveres til lejeren på stedet. Hvis ikke lejeren dukker op til synet eller ikke vil skrive under, så har udlejeren 14 dage til at sende rapporten til lejeren. Hvis noget af det ovenstående ikke bliver overholdt, bortfalder udlejerens istandsættelseskrav, og lejeren kan beholde hele sit depositum.

- Det er fortrinsvis de små udlejere med få lejemål, der kommer galt afsted. De virkeligt professionelle udlejere, de laver ikke den slags fejl, siger Ole Kirkegaard.

Nikolaj Christensens udlejer tømrermester Jan Pedersen erkender at ikke havde styr på reglerne, og at han dermed har snydt sig selv. Han har tidligere lavet mundtlige aftaler med sine lejere, men nu siger reglerne at alt skal være på skrift.

- Jeg havde travlt i min virksomhed, og så var jeg ikke opmærksom på at der var blevet strammet op på reglerne om fraflytningssyn. Det er selvfølgeligt ærgerligt for mig, at jeg mister de penge, men fremover skal jeg nok få lavet fraflytningssyn, når mine lejere flytter, siger Jan Pedersen.

Nikolaj Christensen har nu købt hus i Elling, og her har depositummet på godt 13.000 fra lejligheden lunet. Han er klar over at han kun fået lov til at beholde pengene fordi hans udlejer har dummet sig.

- Jeg har ikke rigtig ondt af udlejeren, for jeg synes ikke han var ordentlig ved os. Men på den anden side er det heller ikke helt fair. Han har fået fingrene i klemme, og der var ikke noget af gøre fra hans side efter det. Det er jo synd for manden, siger Nikolaj Rimer Christensen.

Skal du flytte? Sådan er reglerne for fraflytning og flyttesyn

 • Når du fraflytter dit lejemål, er du pligtig til at aflevere det i samme stand, som det var ved indflytningen. Du kan aldrig komme til at sætte lejemålet i bedre stand end det var ved indflytningen.
 • Udfærdiges der fraflytningsrapport er det vigtigt, at du ikke underskriver denne, medmindre du er 100% enig i de krav, udlejer stiller i rapporten. Har du underskrevet en fraflytningsrapport, risikerer du at komme til at betale for alle de arbejder, rapporten omtaler.
 • Få altid kvittering på, hvornår du har afleveret nøglerne.
 • Der er særlige regler, hvis udlejer lejer mere end én beboelseslejlighed ud. Hvis det er tilfældet, skal udlejer syne beboelseslejligheden senest 2 uger efter, at udlejeren er blevet bekendt med, at din fraflytning har fundet sted. Du skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel. Der kan dog aftales et kortere varsel når lejeforholdet er ophævet eller opsagt (hvilket stort set altid vil være tilfældet).
 • Udlejeren skal i forbindelse med synet, udarbejde en fraflytningsrapport. Denne rapport skal udleveres til dig ved synet eller sendes til dig senest 2 uger efter synet, såfremt du ikke er til stede ved synet eller hvis du ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten.
 • Hvis udlejer kun lejer én beboelseslejlighed ud gælder følgende: Senest 14 dage efter, at du har afleveret nøglerne, skal udlejer oplyse dig om hvilke arbejder, udlejer mener, du hæfter for. Går der mere end de 14 dage kan udlejeren ikke kræve, at du betaler noget overhovedet for istandsættelse, med mindre eventuelle mangler ikke har kunnet opdages ved sædvanlig agtpågivenhed, eller med mindre denne frist er forlænget ved aftale.
 • Uanset om udlejer lejer mere end én beboelseslejlighed ud eller ej, gælder følgende:
 • Hvis der afholdes syn i forbindelse med fraflytningen af lejemålet og hvis der er beboerrepræsentation i ejendommen, bør du bede om at beboerrepræsentanterne kommer med til synet. Det er altid en god idé at sørge for, at beboerrepræsentanterne eventuelt kan være til stede ved synet, da de kender ejendommens forhold og også kan fungere som vidner ved en eventuel boligretssag. Er du uenig i de krav udlejeren stiller, så lad være med at underskrive fraflytningsrapporten og kontakt Lejernes LO med det samme.
 • Huslejenævnet kan tage stilling til, hvorvidt udlejers krav er rimelige. Det kræver dog, at huslejenævnet kommer på besigtigelse, inden der er sket istandsættelse af lejemålet. Du kan eventuelt tage billeder af lejemålet ved synet, som kan forelægges som dokumentation for lejlighedens stand.
 • Er du fraflyttet og skal der ske istandsættelse, er det udlejer, der vælger håndværkere.
 • Vær opmærksom på, at når der er en indvendig vedligeholdelseskonto, så kan du ikke benytte midlerne, når du har opsagt lejemålet og eventuel istandsættelse, som du hæfter for ved fraflytningen, kan derfor ikke trækkes på kontoen.
 • Kontakt Lejernes LO så hurtigt som overhovedet muligt, hvis du ikke er enig i de krav, din udlejer stiller om istandsættelse i forbindelse med din fraflytning. Det er svært at gøre noget ved sagen, når du modtager regningen for istandsættelsen, ofte måneder efter fraflytningen.
Kilde: Lejernes Landsorganisation, LLO