LIGE NU:

Privatskole er blevet grøn

En undervisningstime om solcelleanlæg udviklede sig til kickstart til en grøn skoleprofil

Privatskolen i Frederikshavn er blevet en del grønnere på energien, efter en matematiklærer stillede eleverne en opgave om, hvor stor en besparelse det ville give skolen, hvis man energirenoverede.

- Vi valgte at arbejde med et projekt, der tog udgangspunkt i et solcelleanlæg på skolens tag og hvilken betydning, det ville have på CO2 udslippet, besparelser på elregningen samt tilbagebetalingstiden. Det var en sjov og spændende opgave, som eleverne gik op i med stor entusiasme, fortæller matematiklærer Christian Strøm Bach.

- Da det viste sig, at der var penge at spare i det lange løb, inviterede han og eleverne bestyrelsesformand Kim Boen Lessèl og viceskoleleder Henrik Hougesen til en gennemgang af projektet. Det blev startskuddet på en række ideer til at blive en energirenoveret grøn skole.

Solceller på taget, nye vinduer og døre samt LED belysning over hele skolen blev de begyndende tiltag for at få privatskolen til at ændre profil. Med solcelleanlægget betyder det, at skolen kan dække ca. 30 procent af dens energiforbrug, samtidig med at der spares på el ved hjælp af LED belysning og spares på varmen ved at udskifte skolens utætte vinduer og døre samt isolere.

- Det vi sparer på regninger til varme og el, kommer til at gavne vores elever i stedet. Det er jo dem, der skal have noget ud af den økonomi, som skolen har til rådighed, siger viceskoleleder Henrik Hougesen, Privatskolen i Frederikshavn.